Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Dokumenty szkoły

Statut 2LO

Projekt Regulaminu Rady Szkoły

Projekt Regulaminu Rady Rodziców

Procedury prowadzenia dziennika elektronicznego w II LO

Podręczniki na rok szkolny 2018-2019


Procedury zwolnienia z zajęć wf:

Uczeń ubiegający się o zwolnienie z ćwiczeń w ramach zajęć wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego dostarcza opinię lekarską (druk opinii lekarza zamieszczono poniżej). Druk powinien wypełnić lekarz, wydając opinię o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego lub o braku możliwości uczestnictwa w tych zajęciach przez określony w tej opinii czas.

Po uzyskaniu opinii od lekarza rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do wystąpienia z pisemnym podaniem do Dyrektora Szkoły o zwolnienie go z wykonywania określonych ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego lub o zwolnienie z uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na ustalony w opinii lekarskiej okres.

Dyrektor Szkoły na podstawie opinii lekarza i podania rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia podejmuje decyzję.

druk opinii lekarskiej

godło Polski 1918 – 2018 100-lecie odzyskania niepodległości wiarygodna szkoła ranking szkół PERSPEKTYWY portal legnica.eu
Deutsches Sprachdiplom (DSD) róża Wyspiańskiego portal IT-SZKOŁA Centralna Komisja Egzaminacyjna Fundacja KGHM Fundacja DKMS BIP Projekt unijny