Skocz do treści

Doradztwo zawodowe

Zobacz wszystkie wydarzenia


Doradztwo zawodowe prowadzone w II LO ma na celu: 

  1. Przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej.
  2. Wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych.
  3. Pomoc w określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań.
  4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
  5. Tworzenie i aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.
  6. Gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.
  7. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.
  8. Współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
  9. Współpracę z przedstawicielami szkół wyższych i grup zawodowych.
godło Polski wiarygodna szkoła ranking szkół PERSPEKTYWY portal legnica.eu
róża wyspiańskiego portal IT-SZKOŁA Centralna Komisja Egzaminacyjna Fundacja KGHM
Fundacja DKMS
BIP