Skocz do treści

DSD

Egzamin Deutsches Sprachdiplom Stufe II
w II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy

II Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego jako jedyne w Legnicy oraz jedno z nielicznych w Polsce przygotowuje uczniów i przeprowadza wspólnie z niemieckimi egzaminatorami prestiżowy egzamin z języka niemieckiego – DSD Stufe II.

Dyplom Języka Niemieckiego stopnia II (DSD Stufe II) to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów za granicą, który jest równoznaczny z wynikiem DSH-2 egzaminu Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang i zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na większości kierunków wyższych uczelni w Niemczech. Jest to możliwe dzięki przystąpieniu naszej szkoły do niemieckiego programu rządowego, wspierającego naukę języka niemieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Certyfikaty DSD wręczane są podczas oficjalnej uroczystości przez Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Najlepsi uczniowie nagradzani są również dodatkowo – nagrodą konsula.

Na przełomie 8 lat około 100 uczniów II LO uzyskało dyplom DSD II. Wielu naszych absolwentów podjęło studia na niemieckich uczelniach, w szczególności na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i odnoszą sukcesy zarówno za granicą jak i w Polsce. Posiadanie dyplomu zwiększa również ich szanse na znalezienie ciekawej pracy na rynku polskim.

Od roku 2016  Honorowy Patronat nad  Niemieckim Dyplomem Językowym Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec (DSD – Deutsches Sprachdiplom) objęła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej –  p. Agata Kornhauser-Duda.

Przeczytaj o ZFA link1link2 Przeczytaj o KMK Przeczytaj o szkołach PASCH

Przygotowanie do egzaminu DSD Stufe II odbywa się w ramach dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

2016-05-13 10.24.12 (1)
Grupa uczniów klas pierwszych podczas zajęć DSD
O EGZAMINIE
 
 
ulotka dotycząca egzaminu DSD
 
CZĘŚCI EGZAMINU
– czytanie ze zrozumieniem
– rozumienie ze słuchu
– sprawność mówienia
– sprawość pisania
TYPY ZADAŃ
– test wielokrotnego wyboru
– przyporządkowanie
– pisemne formułowanie tekstu
– prezentacja
– dialog
PRZEBIEG EGZAMINU
– egzamin zewnętrzny
– część pisemna: pół dnia
– część ustna: 20-minutowy egzamin indywidualny
SPRAWDZANIE
– centralne sprawdzanie i ocenianie w Niemczech
godło Polski wiarygodna szkoła ranking szkół PERSPEKTYWY portal legnica.eu
portal IT-SZKOŁA róża wyspiańskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna Fundacja KGHM BIP