II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

REKRUTACJA

Informacje dla kandydatów

Logo II LO

II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy od lat plasuje się bardzo wysoko w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. W 2023 r. po raz kolejny zdobyło tytuł „Srebrnej Szkoły”. Na sukces ten składają się wysokie wyniki maturalne oraz osiągnięcia naukowe uczniów. Za wspieranie i rozwój talentów uczniowskich II LO zostało uhonorowane tytułem „Szkoła Odkrywców Talentów”.

II LO współpracuje z uczelniami wyższymi. Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Chemii, w lekcjach anatomii człowieka i antropogenezy w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie zainteresowani naukami ścisłymi, a zwłaszcza matematyką uczestniczą w programie Politechniki Wrocławskiej „Studium Talent”, co owocuje wieloma certyfikatami z matematyki i fizyki. Naukową inspiracją dla uczniów jest także corocznie organizowany w murach liceum Dolnośląski Festiwal Nauki. Uczniowie II LO otrzymują stypendia z Dolnośląskiego Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Utalentowana lingwistycznie młodzież ma szanse rozwijać swoje zdolności językowe dzięki różnorodnym projektom realizowanym w ramach współpracy ze szkołami z Niemiec i Francji. Chętni mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do uzyskania międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe I i II, które potwierdzają biegłą znajomość języka.

Uczniowie mają możliwość podejmowania różnych działań w ramach funkcjonujących w szkole kół i agend, takich jak: UNESCO, AMNESTY INTERNATIONAL, TPD, Caritas czy Klub Miłośników Zwierząt. Wiele inicjatyw uczniowskich owocuje licznymi akcjami charytatywnymi. Społeczność szkoły bierze aktywny udział w realizacji ogólnopolskich i lokalnych projektów. Młodzi artyści realizują swoje twórcze pasje w ramach zajęć szkolnego chóru „Cantus” i szkolnej gazetki „Tuba”.

liczba punktów za co przyznane
max 100 pkt za wyniki egzaminu ósmoklasisty
(0,35 x suma wyników z j. polskiego i matematyki + 0,3 x wynik z j. obcego)
max 72 pkt za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie:
ocena 6 — 18 pkt
ocena 5 — 17 pkt
ocena 4 — 14 pkt
ocena 3 — 8 pkt
ocena 2 — 2 pkt
7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
max 18 pkt za wymienione na świadectwie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach
3 pkt za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

16.05.2024 – 17.06.2024
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

21.06.2024 – 05.07.2024

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

15.07.2024

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

16.07.2024 – 22.07.2024
(godz. 10.00 – 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w II LO.

Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii i innych wymaganych dokumentów

23.07.2024 do godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Legnicy.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17072,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Dokumenty

Otwórz
Wniosek o przyjęcie każdy kandydat musi wygenerować osobiście w systemie Vulcan
Potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym, deklaracja wyboru przedmiotów rozszerzonych i drugiego języka obcego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Regulamin rekrutacji

1A — matematyczna z rozszerzoną fizyką lub geografią


wychowawca: Gabriela Giedrojć Profil jest skierowany do absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, w szczególności matematyką, fizyką lub geografią. Dodatkowo uczniowie będą uczyć się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Jeżeli lubisz planować własne wyjazdy, podróże marzeń do innych krajów, czy też chcesz zająć się transportem towarów po całym świecie, to ta klasa jest stworzona dla Ciebie. Tak będzie również w tym wypadku, jeśli chciałbyś na przykład zostać rekinem giełdowym, zadbać o bezpieczne konta bankowe albo o czyste środowisko, a także jeśli byłbyś zainteresowany alternatywnymi źródłami energii czy walką ze smogiem. Po ukończeniu tego profilu wszystkie te perspektywy staną przed Tobą otworem.

Czytaj dalej...

Matematyka jest wiodąca w tej klasie. To właśnie na nauce tego przedmiotu uczniowie spędzą najwięcej czasu. Wszyscy absolwenci klasy IA będą bardzo dobrze przygotowani do zdawania matury rozszerzonej z matematyki, fizyki lub geografii.

Nie można zapomnieć, że każdy dzisiejszy inżynier, informatyk, ścisłowiec powinien posługiwać się językiem angielskim, który stał się nieoficjalnym językiem Internetu i nauki. Klasa 1A rozszerza język angielski, a uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie podchodzą do pisania matury z tego języka na poziomie rozszerzonym, co zapewnia dodatkowe punkty rekrutacyjne na wielu uczelniach.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z matematyką, to ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem.

Rozszerzony program nauczania z matematyki, fizyki lub geografii i języka angielskiego pozwoli Ci lepiej zrozumieć funkcjonowanie świata i dobrze się przygotować do egzaminu maturalnego. Nauka w zespole klasowym rozwinie szczególnie Twoje kompetencje w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, technologii i inżynierii, przedsiębiorczości oraz rozumienia i tworzenia informacji. Dowiesz się więcej na ten temat, czytając informacje o przedmiotach rozszerzonych.

Klasa IA przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują studia na kierunkach takich jak: architektura krajobrazu, budownictwo, ekonomia, etnografia, finanse i bankowość, geodezja i kartografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja, zarządzanie.


Wychowawca: Gabriela Giedrojć (nauczyciel języka angielskiego)


Przedmioty rozszerzone:

  • matematyka
  • fizyka lub geografia
  • język angielski

Drugi język: język niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — fizyka lub geografia — język obcy nowożytny

Dzień przebierańca Wycieczka klasowa TEDEd

1C — biologiczno–chemiczna


wychowawca: Gabriela Giedrojć Klasa 1C nastawiona jest na rozszerzenie przedmiotów biologia i chemia i przygotowanie do zdawania ich na egzaminie maturalnych.

W czasie edukacji w tej klasie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w lekcjach antropogenezy, systematyki i anatomii prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wrocławskich. Proponowane wyjazdy terenowe pozwolą Ci obcować z przyrodą oraz ćwiczyć praktyczne umiejętności dotyczące np. oznaczania i rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.

Czytaj dalej...

Jeśli zechcesz wziąć udział w olimpiadach czy konkursach z przedmiotów przyrodniczych uzyskasz fachową pomoc.

Ukończenie tego profilu daje Ci możliwość kontynuowania nauki na uczelniach przyrodniczych, medycznych, rolniczych, politechnicznych czy akademiach wychowania fizycznego. Kierunki na które po ukończeniu tej klasy masz otwarte drzwi to np.: analityka medyczna, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biofizyka, bioinformatyka, chemia, kosmetologia, medycyna, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, stomatologia, weterynaria itp.

Jeśli interesuje Cię przyroda, anatomia człowieka, eksperymenty chemiczne - ta klasa jest dla Ciebie.


Wychowawca: Marta Gubalska (nauczyciel języka angielskiego)


Przedmioty rozszerzone:

  • biologia
  • chemia

Język wiodący: j. angielski
Drugi język: j. niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — biologia — chemia

Zajęcia laboratoryjne z chemii Wycieczka do Londynu - Trafalgar Square Zajęcia Laboratoryjne w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wroclawskiego’ kolejne z grupa osób przy szkółce roślin ‚Udział w międzynarodowym projekcie ekologicznym Young Climate Action for World Heritage organizowanym przez Unesco

Kontakt

W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Poniżej prezentujemy kilka możliwych form kontaktu.

e-mail: sekretariat@2lo.legnica.eu
tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71