Rekrutacja do liceum 3-letniego

Nasza szkoła dla absolwentów gimnazjów przygotowała 5 klas o różnych profilach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

No image
1A — Politechniczna
No image
1B — Humanistyczna
No image
1C — Medyczna
No image
1D — Ekonomiczna
No image
1E — Inżynieryjna

Informacje dla kandydatów

Logo II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. S.Wyspiańskiego w Legnicy to szkoła z 70-letnią tradycją. W ciągu lat jej istnienia wypracowano wysokie standardy edukacyjne i wychowawcze, które kontynuowane są przez kolejne pokolenia nauczycieli. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu kadry pedagogicznej uczniowie naszej Szkoły osiągają zarówno bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, jak i doskonale radzą sobie na wybranych kierunkach studiów. Potwierdzeniem rangi II LO jest wysoka pozycja naszej placówki w tabelach rankingu przeprowadzanego przez portal edukacyjny "Perspektywy".

Oprócz rozwoju intelektualnego uczniowie mają możliwość realizacji różnorodnych pasji o charakterze artystycznym i sportowym. Ważnym aspektem działalności II LO jest wolontariat na rzecz ludzi i zwierząt, kształtujący wrażliwość oraz empatię. Szczególnym walorem Szkoły, podkreślanym zarówno przez absolwentów, jak i obecnych uczniów, jest wyjątkowa, pełna wzajemnej życzliwości i szacunku atmosfera, panująca w murach naszego Liceum.

liczba punktów za co przyznane
max 100 pkt za wyniki egzaminu gimnazjalnego
(0,2 x suma wyników wszystkich części egzaminu)
max 72 pkt za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie:
ocena 6 — 18 pkt
ocena 5 — 17 pkt
ocena 4 — 14 pkt
ocena 3 — 8 pkt
ocena 2 — 2 pkt
7 pkt za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
max 18 pkt za wymienione na świadectwie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach
3 pkt za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

13.05.2019 – 25.06.2019
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

21.06.2019 – 25.06.2019
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

21.06.2019 – 28.06.2019
(godz. 8.00 – 15.00)

Weryfikowanie w systemie danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia)

16.07.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

16.07.2019 – 24.07.2019
(godz. 10.00 – 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w II LO – w oddziale, wskazanym przez system rekrutacji vEdukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne.

Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii i innych wymaganych dokumentów

25.07.2019 r. godz. 11.00

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do II LO w Legnicy na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz list wolnych miejsc.

od 26.07.2019 – 30.07.2019
(godz. 8.00 – 15.00)

Złożenie dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej w przypadku pozostania wolnych miejsc.

21.08.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

30.08.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do II LO w Legnicy w ramach rekrutacji uzupełniającej

Dokumenty

Otwórz
Potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym i deklaracja wyboru drugiego języka obcego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Regulamin rekrutacji

1A — Politechniczna


Matematyka i fizyka to w tej klasie przedmioty wiodące. Jeśli marzysz o nauce w niej, to z pewnością chciałbyś w przyszłości zostać na przykład inżynierem lub architektem. Myślisz też pewnie o tym, by robić kiedyś rzeczy piękne, ważne i dobre dla innych ludzi. Zapewniam Cię, że nie da się tego osiągnąć, jeśli równocześnie nie będziesz humanistą. Humanizm to charakterystyczny sposób postrzegania świata, wrażliwość na drugiego człowieka, otwartość na jego potrzeby i chęć służenia mu swoimi talentami i wiedzą.

Jako polonista i wychowawca Twojej klasy dołożę wszelkich starań, abyś humanistą w takim znaczeniu tego słowa miał szansę zostać. Dzięki temu jako architekt i inżynier, a może matematyk czy fizyk przyczynisz się do tworzenia nie tylko rzeczy praktycznych i użytecznych, ale także dobrych i pięknych. Zapraszam do wspólnej przygody.


Wychowawca: Joanna Biskup (nauczyciel języka polskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • j. angielski
 • informatyka*

+ możliwość wyboru j. niemieckiego w rozszerzeniu od drugiej klasy.

* Warunkiem realizacji przedmiotu w rozszerzeniu jest powstanie odpowiednio licznej grupy międzyoddziałowej


Drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — fizyka — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1A Zdjęcie klasy 1A Zdjęcie klasy 1A

1B — Humanistyczna


Jeśli myślisz o sobie: „Jestem humanistą”; lubisz czytać, interpretować, dyskutować,
to zapraszam Cię do klasy pierwszej „B”!

Odgadniemy tajemnicę zła w człowieku,
odbędziemy podróż do jądra ciemności,
poznamy relacje świadków czasów wojny i okupacji,
zajrzymy do centrum zadżumionego miasta,
„Jestem humanistą” - to brzmi dumnie!

Zapraszam.
Twój Wychowawca


Wychowawca: Joanna Sowa (nauczyciel języka polskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • j. polski
 • j. angielski

Kolejny przedmiot do wyboru spośród:

 • historia*
 • geografia*
 • biologia*

+ możliwość wyboru j. niemieckiego w rozszerzeniu od drugiej klasy.

* Warunkiem realizacji przedmiotu w rozszerzeniu jest powstanie odpowiednio licznej grupy międzyoddziałowej


Drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — historia — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1B Zdjęcie klasy 1B Zdjęcie klasy 1B

1C — Medyczna


Biologia i chemia są przedmiotami przyrodniczymi, które pozwalają odkryć prawa natury. Paul Hewitt uważał, że nie można cieszyć się grą nie znając jej reguł. Pozwól porwać się tej przygodzie, która sprawi Ci wiele satysfakcji i pomoże zrealizować życiowe plany. Nasza klasa to doskonała oferta dla przyszłych lekarzy, biologów, chemików, kosmetologów i osób wiążących swoją przyszłość z medycyną, fizjoterapią, psychologią i psychoterapią, weterynarią czy kryminalistyką. Jeśli interesujesz się naturą, przyrodą, kochasz zwierzęta; chcesz w przyszłości zostać lekarzem, farmaceutą, weterynarzem; problemy środowiska naturalnego i jego ochrona nie są Ci obce wybierz tę klasę.

Zapraszam.
Twój Wychowawca


Wychowawca: Monika Ryl (nauczyciel języka niemieckiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

+ możliwość wyboru j. niemieckiego w rozszerzeniu od drugiej klasy.


Język wiodący: j. angielski
Drugi język: j. niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — biologia — chemia


Zdjęcie klasy 1C Zdjęcie klasy 1C Zdjęcie klasy 1C

1D — Ekonomiczna


Pierwsza „D” to klasa wielu możliwości. Szeroki wachlarz przedmiotów rozszerzonych, które możesz wybrać, sprawia, że profil ekonomiczny otworzy przed Tobą wiele drzwi - od świata finansów aż po karierę w zawodach medycznych i okołomedycznych. Spotkasz tu rówieśników o różnych zainteresowaniach i pasjach. A oprócz nauki, będziesz mieć okazję poświęcić się dla innych działając w wolontariacie na rzecz dzieci. Okazując im serce otrzymasz ich bezcenny uśmiech. Zapraszam Cię do mojej drużyny.


Wychowawca: Renata Hudyka (nauczyciel języka angielskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • j. angielski

Kolejny przedmiot do wyboru spośród:

 • geografia*
 • informatyka*
 • fizyka*
 • chemia*
 • biologia*

+ możliwość wyboru j. niemieckiego w rozszerzeniu od drugiej klasy.

* Warunkiem realizacji przedmiotu w rozszerzeniu jest powstanie odpowiednio licznej grupy międzyoddziałowej


Drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — geografia — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1D Zdjęcie klasy 1D

1E — Inżynieryjna


„Jeden dzień może zmienić wszystkie, które po nim nadejdą” - słowa te napisał Jim Stovall, amerykański pisarz i coach, autor „Mądrości zwycięzców”. Jestem przekonana, że takim dniem dla Ciebie może stać się ten, w którym rozpoczniesz naukę w klasie I e w II LO. Zapewniam Cię, że spotkasz tu ludzi, którzy mają w sobie pasję, ciekawość świata i marzenia o jego zmianie na lepsze. Otrzymasz zatem możliwość naprawdę wszechstronnego rozwoju i świetny punkt wyjścia do realizacji życiowych celów.

Jako wychowawca postaram się być dla Ciebie przewodnikiem i wsparciem. Moja klasa to dobry wybór.


Wychowawca: Beata Futkowska (nauczyciel języka niemieckiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
Kolejne przedmioty rozszerzone możesz wybrać spośród:
 • informatyka*
 • fizyka*
 • chemia*
 • geografia*
 • biologia*

+ możliwość wyboru j. niemieckiego w rozszerzeniu od drugiej klasy.

* Warunkiem realizacji przedmiotu w rozszerzeniu jest powstanie odpowiednio licznej grupy międzyoddziałowej


Drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — fizyka — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1E Zdjęcie klasy 1E

Kontakt

W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Poniżej prezentujemy kilka możliwych form kontaktu.

e-mail: sekretariat@2lo.legnica.eu
tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71