Rekrutacja do liceum 4-letniego

Nasza szkoła dla absolwentów szkoły podstawowej przygotowała 5 klas o różnych profilach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Klasa 1F
1F — Matematyczno-fizyczna
Klasa 1H
1H — Humanistyczna
Klasa 1M
1M — Biologiczno-chemiczna
Klasa 1N
1N — Ogólna
Klasa 1G
1G — Matematyczno-geograficzna

Informacje dla kandydatów

Logo II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. S.Wyspiańskiego w Legnicy to szkoła z 70-letnią tradycją. W ciągu lat jej istnienia wypracowano wysokie standardy edukacyjne i wychowawcze, które kontynuowane są przez kolejne pokolenia nauczycieli. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu kadry pedagogicznej uczniowie naszej Szkoły osiągają zarówno bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, jak i doskonale radzą sobie na wybranych kierunkach studiów. Potwierdzeniem rangi II LO jest wysoka pozycja naszej placówki w tabelach rankingu przeprowadzanego przez portal edukacyjny "Perspektywy".

Oprócz rozwoju intelektualnego uczniowie mają możliwość realizacji różnorodnych pasji o charakterze artystycznym i sportowym. Ważnym aspektem działalności II LO jest wolontariat na rzecz ludzi i zwierząt, kształtujący wrażliwość oraz empatię. Szczególnym walorem Szkoły, podkreślanym zarówno przez absolwentów, jak i obecnych uczniów, jest wyjątkowa, pełna wzajemnej życzliwości i szacunku atmosfera, panująca w murach naszego Liceum.

liczba punktów za co przyznane
max 100 pkt za wyniki egzaminu ósmoklasisty
(0,35 x suma wyników z j. polskiego i matematyki + 0,3 x wynik z j. obcego)
max 72 pkt za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie:
ocena 6 — 18 pkt
ocena 5 — 17 pkt
ocena 4 — 14 pkt
ocena 3 — 8 pkt
ocena 2 — 2 pkt
7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
max 18 pkt za wymienione na świadectwie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach
3 pkt za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

13.05.2019 – 25.06.2019
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

21.06.2019 – 25.06.2019
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

21.06.2019 – 28.06.2019
(godz. 8.00 – 15.00)

Weryfikowanie w systemie danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia)

16.07.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

16.07.2019 – 24.07.2019
(godz. 10.00 – 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w II LO – w oddziale, wskazanym przez system rekrutacji vEdukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne.

Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii i innych wymaganych dokumentów

25.07.2019 r. godz. 11.00

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do II LO w Legnicy na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz list wolnych miejsc.

od 26.07.2019 – 30.07.2019
(godz. 8.00 – 15.00)

Złożenie dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej w przypadku pozostania wolnych miejsc.

21.08.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

30.08.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do II LO w Legnicy w ramach rekrutacji uzupełniającej

Dokumenty

Otwórz
Potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym i deklaracja wyboru drugiego języka obcego
Deklaracja wyboru przedmiotu rozszerzonego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Regulamin rekrutacji

1F — Matematyczno–fizyczna


Jeśli jesteś ciekaw lub ciekawa równań wyjątkowo wymiernych oraz pochodnych wszelkich funkcji, chcesz zwalczyć siłę oporu przed wiedzą i nadać prędkość swojemu rozwojowi zgodnie z zasadą zachowania młodzieńczej energii, lub wynaleźć algorytm dekodowania na resztę swojego życia z użyciem liczb narcystycznych i przy okazji dowiedzieć się co ‘exact estimate’ ma wspólnego z ‘only choice’ wybierz klasę 1F.

Wraz z innymi będziesz miał okazję podążać śladami Alberta Einsteina, Johnego Nasha, Dennisa Ritchiego czy Emila Krebsa w krainy niezwykłości matematyki, fizyki, informatyki oraz języków obcych jako przedmiotów wiodących. Dołącz do ludzi ciekawych świata, odkrywczych i pełnych pasji. Zdobądź kompetencje gwarantujące sukces edukacyjny i zawodowy w zmieniającym się świecie. I przygotuj się z nami do ‘matury na stówę’.


Wychowawca: Maciej Janusz (nauczyciel języka angielskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • j. angielski

Jeden przedmiot do wyboru spośród:

 • fizyka
 • informatyka

Drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — fizyka — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1F Zdjęcie klasy 1F Zdjęcie klasy 1F

1H — Humanistyczna


Na profilu humanistycznym spotkasz pasjonatów historii, wiedzy o społeczno-politycznych problemach świata, sztuki, literatury, filozofii i języka. Tu znajdziesz bratnią duszę, z którą będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Poszerzysz wiedzę o kulturze. Nauczysz się krytycznie patrzeć na źródła historyczne i wyciągać wnioski. Zdobędziesz narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego. Zdobywanie wiedzy będzie wzbogacone nabyciem umiejętności praktycznych i możliwością rozwoju talentów artystycznych. Osoby zainteresowane mogą liczyć na dodatkowe zajęcia związane z przygotowaniem do matury.


Wychowawca: Agnieszka Rurak-Żeleźny (nauczyciel historii)


Przedmioty rozszerzone:

 • j. polski
 • j. angielski lub j. niemiecki

Kolejny przedmiot do wyboru spośród:

 • historia
 • geografia
 • biologia

Drugi język do wyboru: j.angielski, j. niemiecki lub j. francuski (inny niż wybrany w rozszerzeniu)


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — historia — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1H Zdjęcie klasy 1H Zdjęcie klasy 1H

1M — Biologiczno–chemiczna


„Biochem to nie klasa, to stan umysłu”, jak mówią uczniowie i absolwenci tych klas. I tak jest. „Biochem nie pyta «na kiedy się nauczyć», biochem rozumie, że «na wczoraj»”. To dobry wybór dla osób zdeterminowanych i wytrwale dążących do swoich celów. Dla tych, którzy rozumieją, że samo bycie „na biochemie”, to dopiero początek ścieżki, na końcu której plasuje się wymarzony zawód lekarza, weterynarza, psychologa, fizjoterapeuty czy kryminologa. Uczniowie będą korzystać z pomocy doświadczonych nauczycieli, aby dobrze przygotować się do trudnych egzaminów. Bez wątpienia znajdziecie tu innych, równie ambitnych i zaangażowanych ludzi, z którymi będziecie się rozumieć i żyć w symbiozie.


Wychowawca: Ewelina Rempińska (nauczyciel języka angielskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Język wiodący: j. angielski
Drugi język: j. niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — biologia — chemia

Zdjęcie klasy 1C Zdjęcie klasy 1C Zdjęcie klasy 1C

1N — Ogólna


Jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów co do swojej przyszłości, wahasz się jakie przedmioty wybrać (geografię, biologię, czy może historię) klasa ogólna to miejsce właśnie dla Ciebie. Tutaj będzie czas, aby podjąć właściwe decyzje, jednocześnie rozwijając swoje pasje i zainteresowania w różnych formach bogatego życia szkolnego. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc ze strony wychowawcy i pozostałych nauczycieli.


Wychowawca: Katarzyna Kosiorowska (nauczyciel biologii)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • j. angielski lub j. niemiecki

Kolejny przedmiot do wyboru spośród:

 • geografia
 • biologia
 • historia

Drugi język do wyboru: j.angielski, j. niemiecki lub j. francuski (inny niż wybrany w rozszerzeniu)


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — język obcy nowożytny — geografia lub biologia*

* wybierany jest przedmiot z wyższą oceną
Zdjęcie klasy 1N Klasa 1N Klasa 1N

1G — Matematyczno–geograficzna


Do klasy matematyczno-geograficznej zapraszamy uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi: geografią i fizyką. Pomożemy Ci zrozumieć przedmioty ścisłe, zobaczyć jak funkcjonuje świat, które kraje warto odwiedzić. Matura nie będzie dla Ciebie problemem, a uczelnie ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne staną przed Tobą otworem. Jako nauczyciel informatyki mogę zapewnić, że osoby zainteresowane tą dziedziną będą mogły poszerzyć swoją wiedzę, a jako wychowawca zawsze będę służyć radą i pomocą.


Wychowawca: Agata Suścicka (nauczyciel informatyki)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • j. angielski lub j. niemiecki

Kolejny przedmiot do wyboru spośród:

 • geografia
 • fizyka

Drugi język do wyboru: j.angielski, j. niemiecki lub j. francuski (inny niż wybrany w rozszerzeniu)


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — język obcy nowożytny — geografia lub fizyka*

* wybierany jest przedmiot z wyższą oceną
Olimpiada geograficzna Zdjęcie klasy 1G Klasa 1G

Kontakt

W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Poniżej prezentujemy kilka możliwych form kontaktu.

e-mail: sekretariat@2lo.legnica.eu
tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71