Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

1B — HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

 • 1a
 • Projekt klasy humanistycznej

  Projekt obejmuje wieloaspektowe działanie zmierzające do rozwoju kompetencji humanistycznych. Naszym celem jest wszechstronny rozwój młodego człowieka poprzez obcowanie nie tylko z wiedzą książkową i zaliczeniem określonych wymagań programowych. Bardzo ważnym elementem procesu edukacji będzie udział w życiu kulturalnym szkoły i miasta oraz podjęcie współpracy z instytucjami kultury i nauki w Legnicy i Wrocławiu. Zdobywanie wiedzy jest wzbogacone nabyciem umiejętności praktycznych i możliwością rozwoju talentów artystycznych.

 • Język polski

  • Redagowanie gazetki szkolnej.
  • Rozwijanie talentów literackich.
  • Udział w Olimpiadzie języka polskiego i konkursach literackich.

  Historia

  • Udział w konkursach historycznych miejskich i Olimpiadzie Historycznej.
  • Warsztaty i projekty dotyczące historii regionu.
  • Organizacja konkursu historyczno-regionalnego Omnibus Legnicki.
  • Współpraca z pracownią Muzeum Miedzi w Legnicy.
  • Udział w wykładach historycznych.

  Wiedza o społeczeństwie

  • Wizyty w urzędach państwowych.
  • Olimpiada wiedzy o społeczeństwie.

  Filozofia

  • Koło filozoficzne działa na zasadzie analizy tekstów.
  • Warsztaty i wykłady — współpraca z uczelniami wrocławskimi.

  Wiedza o kulturze (w klasie pierwszej)

  • Obcowanie ze sztuką [teatr, kino- edukacja filmowa, galeria sztuki].
  • Spotkania z twórcami sztuki i kulturoznawcami.
  • Udział w konkursach: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, konkursy plastyczne i fotograficzne — w tym szkolny konkurs Arteria.

  Warsztaty artystyczne (w klasie drugiej)

  • Jedyne w swoim rodzaju praktyczne warsztaty dopasowane do potrzeb uczniów.
  • Wybór zajęć zależnie od preferencji: plastyczne [dekoracja, malarstwo, rysunek], filmowe, fotograficzne lub historia sztuki. Możliwa indywidualizacja wymagań i zasad współpracy.
  • Koło teatralne w formie realizacji projektów.

  Edukacja muzyczna

  • Świat muzyki.
  • Chór szkolny.
  • Olimpiada wiedzy o muzyce.
 • Ukończenie tej klasy przygotowuje do kontynuowania nauki na:

  • uniwersytetach,
  • uczelniach psychologicznych,
  • uczelniach pedagogicznych,
  • państwowych wyższych szkołach zawodowych.

  na kierunkach:

  filologia polska, filologie obce, filozofia, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo i administracja, historia, nauki polityczne i społeczne, socjologia, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, pedagogika, dyplomacja europejska.


 • 1b
Skip to content