Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

UNESCO


Wyświetl listę naszych działań


UNESCO zajmuje się rozpowszechnianiem idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży, przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Zachęca również do szanowania światowego i narodowego dziedzictwa kulturowego. Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO:

UNESCO

Szkoły Stowarzyszone UNESCO

  • Realizują podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działania w oparciu o cztery filary edukacji, przedstawione w raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a): uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, żeby działać – mieć świadomość oddziaływania na środowisko i wykorzystywać tę możliwość; uczyć się, aby żyć wspólnie – być aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa, umieć współpracować; uczyć się, aby być – rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności.
  • Włączają się w realizację celów przyjętych przez ONZ w 2015 roku w „Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”, a szczególnie celu 4., jakim jest zapewnienie wszystkim ludziom dobrego poziomu edukacji oraz umożliwienie kształcenia przez całe życie.

Klub Unesco w ramach działalności związanej z poznawaniem kultur przygotował projekt edukacyjny „Polska – Szlakiem wielu kultur” na podstawie wycieczek do Poznania i Łodzi. Obejrzyj prezentację.

Skip to content