Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Jubileusz 75-lecia

Kalendarium

Obejrzyj galerię


„Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.” –  K. Norwid

Po uroczystościach Jubileuszu 75-lecia II LO

23 września 2023 r. w sposób niezwykle uroczysty obchodziliśmy Jubileusz 75-lecia II LO w Legnicy. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęła Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego odprawiona
w Sanktuarium św. Jacka. Przy ołtarzu asystowali księża, będący absolwentami  II LO, a także byli katecheci. O oprawę liturgiczną i muzyczną Eucharystii zadbali zaś nasi niezawodni uczniowie.

Gala jubileuszowa odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej, gdzie wśród zaproszonych gości mogliśmy powitać osoby reprezentujące władze państwowe, Urząd Miasta Legnicy, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz liczne instytucje współpracujące z II LO. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas byli dyrektorzy naszej Szkoły, emerytowani nauczyciele oraz liczne grono absolwentów ze wzruszeniem przypominających sobie dawne lata spędzone w II LO. W asyście pocztów sztandarowych legnickich szkół ponadpodstawowych uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar II LO.

Jubileusz 75-lecia był okazją do złożenia gratulacji i życzeń na ręce dyrektora naszej Szkoły – pani Anny Górskiej. Serdeczne słowa skierowali do zgromadzonych w Sali Królewskiej honorowi goście, wśród nich – pani Marzena Machałek – sekretarz stanu oraz wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pan Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, posłowie na Sejm – pani Ewa Szymańska i pan Robert Kropiwnicki, a także pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki, ksiądz Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, pani Izabela Wańkowicz – dyrektor biura senator Doroty Czudowskiej, pani Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska – przedstawicielka związków zawodowych nauczycieli, jak również pani Magda Mołek – dziennikarka, youtuberka, absolwentka II LO.

Bardzo miłym akcentem tej uroczystości było wystąpienie pana Dariusza Czekaja reprezentującego Zarząd Główny TPD, który udekorował sztandar II LO specjalnym odznaczeniem, dziękując naszej młodzieży zaangażowanej w pracę na rzecz najmłodszych mieszkańców Legnicy.

 Gala jubileuszowa, stała się także okazją do wręczenia orderów „Róży Wyspiańskiego”, którymi II LO honoruje osoby zasłużone dla naszej placówki i wspierające jej rozwój. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, emerytowani nauczyciele oraz osoby reprezentujące różne instytucje, których współpraca jest dla nas nieocenionym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu. Podczas uroczystości dyrektor II LO pani Anna Górska order „Róży Wyspiańskiego” wręczyła 25 zasłużonym osobom.

Prawdziwie wzruszających chwil w czasie jubileuszowych obchodów dostarczył nasz szkolny chór Cantus, który zaprezentował się w brawurowym wykonaniu repertuaru specjalnie przygotowanego przez dyrygentkę chóru – panią Danutę Ksiądzynę. Wśród wykonawców znaleźli się także absolwenci, którzy z sentymentem powrócili do II LO, by wesprzeć występ chóru w czasie Jubileuszu.

Ostatnim etapem obchodów 75-lecia naszej Szkoły były spotkania absolwentów w murach II LO przy ul. Zielonej. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów  z prawdziwą serdecznością można było ugościć wszystkich przybyłych do naszego liceum. Wzruszeniom nie było  końca – a kolejne roczniki maturzystów miały okazje powspominać licealne czasy   podczas spotkań ze swoimi nauczycielami. Spacery po korytarzach szkolnych, możliwość zajęcia miejsc w ławkach w wybranych salach lekcyjnych, porozmawianie z koleżankami i kolegami z dawnych lat – tego wszystkiego można było doświadczyć, przybywając do budynku II LO przy ul. Zielonej.

Ważną chwilą w czasie szkolnych obchodów 75-lecia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Państwa Agnieszkę i Piotra Kruków, która została umieszczona na korytarzu szkolnym obok tablic, które są wspomnieniem wcześniejszych  jubileuszy. Uroczystości przewodniczył pan Krzysztof Duszkiewicz – zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, absolwent II LO, a także pani Grażyna Ciosmak – były dyrektor II LO i pani Anna Górska – dyrektor naszej Szkoły, a także wspomniani wcześniej fundatorzy tablicy.

Prawdziwą atrakcją obchodów Jubileuszu były zorganizowane w sali gimnastycznej występy artystyczne naszych uzdolnionych wokalnie, muzycznie i akrobatycznie uczniów. Koncert ten został zatytułowany „Wczoraj, dziś i … MY”,
a jego niepowtarzalny charakter zagwarantowała obecność kabaretu „Class Show”, który działał w II LO 50 lat temu i brawurowo wystąpił po tylu latach dla zgromadzonych uczestników uroczystości jubileuszowych. Pomysłodawcą, jak  również jednym z wykonawców tej kabaretowej uczty był absolwent pan Grzegorz Gomułka.

Warto nadmienić, że podczas świętowania w murach II LO można było zakupić przygotowaną z okazji Jubileuszu monografię oraz pamiątkowe gadżety, specjalnie zaprojektowane z myślą o tej wyjątkowej rocznicy.

 Wszystkim absolwentom, gościom, przyjaciołom i uczestnikom jubileuszowych uroczystości pragniemy serdecznie podziękować za ciepłe słowa, prezenty i listy gratulacyjne, bo potwierdzają one, że kultywowanie tradycji jest potrzebne i służy kształtowaniu kolejnych pokoleń.


Z całą pewnością nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak istotną częścią życia jest tradycja, jak ważna jest ciągłość – łańcuch pokoleń, które tworzą wspólną historię. Na osobistej mapie wspomnień każdego z nas szczególne miejsce zajmują często te związane ze szkołą. Kilka lat spędzonych w szkolnych murach ma zwykle istotny wpływ nie tylko na wybór drogi zawodowej, ale przede wszystkim na to, kim stajemy się jako ludzie.

Mamy nadzieję, że tak jest również w przypadku wielu byłych uczniów II LO im. S. Wyspiańskiego w Legnicy i że szkolne wspomnienia to dobre wspomnienia.

Jeśli chcecie podzielić się z nami wspomnieniami z okresu nauki w naszej Szkole, zechciejcie je spisać i przesłać na adres mailowy: jubileusz@2lo.legnica.eu. Staną się one częścią przyszłych monografii przygotowywanych z okazji kolejnych jubileuszy. To unikalna okazja, by utrwalić to, co tak ulotne.

Skip to content