Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Historia Szkoły

patron szkoły

Z dziejów szkoły…

II Liceum Ogólnokształcące mieści się przy ulicy Zielonej 17 w Legnicy. Szkoła powołana została do życia w 1948 roku pod patronatem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od momentu powstania posiadała uprawnienia szkoły państwowej, co potwierdza zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 22.01.1949 r. Początkowo była placówką ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. Dwustopniowy charakter został zachowany do 17.02.1967r. Wtedy to – decyzją Komisji Wydziału Oświaty – podzielono naszą jedenastolatkę na dwie samodzielne placówki:

  • Szkołę Podstawową nr 9 (rozwiązaną w 1972r.)
  • II Liceum Ogólnokształcące.

Znaczenie i ranga szkoły zostały podkreślone w 1960 roku, kiedy to nadano szkole imię St. Wyspiańskiego. Tego patrona wybraliśmy sami, a Ministerstwo Oświaty wydało odpowiedni akt.

Oto jego oryginalna treść:

Polska Rzeczpospolita Ludowa
Ministerstwo Oświaty
Nr.503-2724/60 Warszawa dn. 9 lipca 1960
Al. I Armii Wojska Polskiego Nr 25

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
i Liceum Ogólnokształcącego
w Legnicy ul. Zielona 17

Na podstawie paragrafu 7 zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie nazw szkół ogólnokształcących (Dz.Urz. Min. Ośw. Nr 14 poz. 111) Ministerstwo Oświaty zatwierdza niniejszym nazwę tamtejszej szkoły w następującym brzmieniu: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy.

V-ce Dyrektor Departamentu Szczepan Larwa.

W związku tym wydarzeniem Komitet Rodzicielski ufundował sztandar a jego wręczenie nastąpiło 10 czerwca 1961 r. na uroczystości z okazji obchodów dziesięciolecia istnienia szkoły.

Na przestrzeni pięćdziesięciu lat szkołą zarządzali dyrektorzy: J. Gołębiowski, Z. Hausler, K. Kokot, A. Tomczyk, E. Oleśkiewicz, M. Filipczak, W. Pyziński, G. Ciosmak. Obecnie funkcję tę pełni p. A. Górska.

Dyrektorzy kierujący szkołą organizowali jej życie i mieli za zadanie umożliwić społeczności szkolnej efektywną pracę. Wszyscy oni w różny sposób zasłużyli się szkole i stanowią trwałą cząstkę jej historii.

Imię i nazwisko Funkcja Okres
pełnienia funkcji
Józef Gołębiowski dyrektor 1948-1955
Bernard Hausler dyrektor 1951-1951
Kazimierz Kokot dyrektor 1952-1963
Adam Tomczyk dyrektor 1963-1970
Wiktoria Kowalczyk p.o. dyrektor 1.01.-30.06.1970
Władysław Szymala dyrektor 1970-1982
Marianna Ostrouch p.o. dyrektor 1983-1983
Eugeniusz Oleśkiewicz dyrektor 1983-1990
Marian Filipczak dyrektor 1990-1992
Wit Pyziński dyrektor 1992-2002
Grażyna Ciosmak dyrektor 2002-2018
Anna Górska p.o. dyrektor 2018-2019
Anna Górska dyrektor 2019-
Aleksander Kociałkowski wicedyrektor 1948-1952
Józefa Kossów wicedyrektor 1952-1963
Jadwiga Ziemniak wicedyrektor 1953-1963
Aleksander Głogocki wicedyrektor 1963-1970
Leszek Purgał wicedyrektor 1970-1977
1980-1982
1990-2002
Czesław Kozak wicedyrektor 1977-1978
Teresa Janowska wicedyrektor 1978-1980
Marianna Ostouch wicedyrektor 1982-1983
Janina Odzierejko wicedyrektor 1983-1985
Leonarda Nec wicedyrektor 1985-1990
Wanda Murawiecka wicedyrektor 2002-2012
Anna Górska wicedyrektor 2012-2018
Magdalena Wodała-Turkiewicz wicedyrektor 2018-
Skip to content