Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Dokumenty szkoły

Statut 2LO

Procedury prowadzenia dziennika elektronicznego w II LO

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole.

Procedury reagowania w przypadki wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

Polityka ochrony małoletnich w II LO w Legnicy

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023-2024 – klasy 1-4.

Instrukcja obsługi mlegitymacji

 


Karta olimpijczyka:

karta olimpijczyka załącznik

karta olimpijczyka informacje

karta olimpijczyka – załącznik (Dni wolne przysługujące w ramach karty olimpijczyka)


Procedury zwolnienia z zajęć wf:

Uczeń ubiegający się o zwolnienie z ćwiczeń w ramach zajęć wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego dostarcza opinię lekarską (druk opinii lekarza zamieszczono poniżej). Druk powinien wypełnić lekarz, wydając opinię o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego lub o braku możliwości uczestnictwa w tych zajęciach przez określony w tej opinii czas.

Po uzyskaniu opinii od lekarza rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do wystąpienia z pisemnym podaniem do Dyrektora Szkoły o zwolnienie go z wykonywania określonych ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego lub o zwolnienie z uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na ustalony w opinii lekarskiej okres.

Dyrektor Szkoły na podstawie opinii lekarza i podania rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia podejmuje decyzję.

druk opinii lekarskiej

Skip to content