Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Bezpieczeństwo szkoły

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. Bezpieczeństwo ucznia w szkole było i jest jednym z fundamentalnych zadań każdej  szkoły. II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy dokłada wszelkich starań, by być szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

W literaturze pojęcie bezpieczeństwa funkcjonuje jako stan psychiczny lub prawny,w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym. Według M. Skarżyńskiego, bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie między innymi takich potrzeb jak: istnienie, tożsamość czy spokój. Ważną rolę odgrywa także pewność rozwoju, motywująca do działania i planowania własnego życia. Brak bezpieczeństwa generuje silny niepokój i poczucie zagrożenia. W budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły powinni uczestniczyć zarówno nauczyciele oraz uczniowie, jak i ich rodzice. Dużą rolę ma tu też do spełnienia otoczenie szkoły: lokalna społeczność, a także wszystkie instytucje czy organizacje pozarządowe wspierające szkołę. Bezpieczna szkoła jest wolna od agresji i przemocy, panuje w niej klimat sprzyjający uczeniu się i osiąganiu przez  młodzież sukcesów na miarę ich możliwości. W bezpiecznej szkole promuje się edukację włączającą. Uczniowie z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej uczą się samodzielności i ról społecznych, które będą pełnić w przyszłości, lepiej przygotowują się do aktywności zawodowej i społecznej. Uczniowie pełnosprawni uczą się tolerancji, wzajemnej akceptacji, zrozumienia i mają szansę udzielenia pomocy swoim niepełnosprawnym kolegom. Bezpieczna szkoła to taka, w której wszystkie przejawy segregacji zastępuje się promowaniem idei szkoły dla wszystkich, zapewniającej równe szanse edukacyjne. 
Nasza placówka aspiruje do miana właśnie takiej szkoły. 


PROCEDURY

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole.

Procedury reagowania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

Szkolny kontrakt cyfrowy

Skip to content