Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Omnibus Legnicki

Omnibus Legnicki jest konkursem historycznym, w którym w sposób nietuzinkowy poruszane są tematy związane z naszą Małą Ojczyzną. Jest z pewnością jednym z ciekawszych konkursów odbywających się w legnickich szkłach.

Od roku 2019 konkurs zyskał patronat honorowy Prezydenta Miasta Legnicy oraz wpisany jest do rejestru konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Forma konkursu ma w założeniu być różnorodna i skłaniać do nauki poprzez „zabawę”. Dlatego mamy szereg rund pytań skierowanych do zespołów przeplatanych konkurencjami angażującymi różne zmysły: wzrok- rozpoznawanie budowli, słuch – muzyki, czy też umiejętności: prezentacja multimedialna, przedstawienie anegdoty i gra edukacyjna BINGO.

Zasadą konkursu jest jawność. Do uczestników rozsyłane są materiały informacyjne w postaci regulaminu, bibliografii, zestawu pytań i testów do eliminacji szkolnych. Dzięki temu uczestnicy kontrolują 90% treści, które mogą pojawić się w trakcie imprezy.

Poznanie bardzo bogatej historii i kultury regionu jest czymś podstawowym w kształtowaniu właściwych postaw społecznych tak potrzebnych na Dolnym Śląsku. W ramach konkursu została nawiązana współpraca z licznymi instytucjami kultury – celowo za każdym razem z innymi. Do tej pory były to: Muzeum Miedzi, Teatr im. H. Modrzejewskiej, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, Galeria Sztuki, portal internetowy Leignitz.pl, Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”. Wielokrotnie uzyskiwano patronat honorowy Prezydenta Miasta Legnicy i wsparcie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Zwykle przed konkursem organizowane są wykłady.


OMNIBUS LEGNICKI – IX edycja   (regulamin konkuru)

II L.O. im. Stanisława Wyspiańskiego wiedzie prym wśród instytucji oświatowych w Legnicy, jeśli chodzi o kształtowanie świadomości regionalnej. Wyrazem tego jest Powiatowy Konkurs Historyczny OMNIBUS  LEGNICKI. Obecna IX edycja dotyczy okresu 1740-1945 i przeznaczona jest dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz ostatnich klas szkoły podstawowej. Zawody są dwuetapowe. W pierwszym etapie wszyscy chętni uczniowie napiszą test dotyczący historii ich małej ojczyzny [gminy w której mieszkają]. W ten sposób wyłonią się trzyosobowe zespoły reprezentujące swoje szkoły. Przystąpią one do gromadzenia informacji, tworzenia filmu i zapoznają się z obszernym materiałem ilustracyjnym dotyczącym wskazanej epoki. 8 marca w naszej szkole odbędzie się drugi etap czyli Finał w którym zespoły będą miały okazję pokazać swoją erudycję. Nie wątpimy, że czeka nas wspaniała zabawa!

Nasz konkurs zyskał patronat honorowy Prezydenta Miasta Legnicy oraz wpisany jest do rejestru konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.


OMNIBUS LEGNICKI – VIII edycja

„Z kulturą przez wieki”

23 lutego 2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Legnicy odbyła się ósma edycja konkursu wiedzy historyczno-regionalnej Omnibus Legnicki. Tradycyjnie przed konkursem zostały wygłoszone wykłady dla młodzieży pt. „Zamek legnicki jakiego nie znacie”.

wyniki:
1 miejsce: Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich.
2 miejsce: Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.
3 miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego.
4 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9.
5 miejsce: Gimnazjum nr 10 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza
Po raz pierwszy w historii pojawiły się w konkursie zespoły ze szkół podstawowych bardzo dobrze przygotowane. Wielkie brawa!
 
Prowadzący konkurs - Mirela Król i Mateusz Podebry

Omnibus Legnicki VII edycja
 
OMNIBUS LEGNICKI – VII edycja

„Chwalebne początki”

Legnica to miasto o wspaniałej przeszłości. Jego mieszkańcy często brali los w swoje ręce i nadawali mu wyjątkowy charakter. Warto więc propagować w szkołach historię małej ojczyzny. Forma konkursu jest zróżnicowana. W trakcie Finału trzyosobowe zespoły musiały popisać się szczegółową wiedzą z okresu średniowiecza od X do XIV wieku:

Zaprezentować film o zamku legnickim, przedstawić anegdotę o św. Jadwidze, wykazać się  intelektualnym refleksem w grze BINGO i wreszcie pochwalić się znajomością muzyki związanej z dworami Piastów Śląskich oraz ikonografią dotyczącą epoki.

Tradycyjnie zyskaliśmy Patronat Prezydenta Legnicy.

Jurorami VII edycji byli:

  • Grażyna Martula — projektantka wnętrz, działaczka Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy.
  • Tomasz Stolarczyk — archeolog i pracownik naukowy Muzeum Miedzi w Legnicy.

Wyniki:

  • Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 z ZSO im. Jana Pawła II w Legnicy, którego opiekunem był pan Zbigniew Walkiewicz.
  • Drugie miejsce przypadło w udziale II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy
  • Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Gimnazjum nr 5 im. ks Jerzego Wilhelma w Legnicy.

Omnibus Legnicki 2017

piszą na lca


 
 Finał VI konkursu regionalno-historycznego
OMNIBUS LEGNICKI – MIASTO WIELU KULTUR
20 listopada 2015 w II Liceum Ogólnokształcącym
 
Tegoroczna edycja dotyczyła okresu powojennego ziemi legnickiej i przeznaczona była dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Nasz konkurs zyskał patronat honorowy Prezydenta Miasta Legnicy i Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 
W tegorocznej edycji konkursu jurorami byli:
Elżbieta Rakoczy-Kozakiewicz Kierownik Filii DODN w Legnicy, JERZY STARZYŃSKI, Prezes Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” oraz organizator konkursu Michał Rocznik nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego.
 
Wyniki konkursu:
1 miejsce:  Gimnazjum nr 4 im. Świętej Jadwigi Śląskiej
 
2 miejsce:  Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma
3 miejsce:  Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
4 miejsce: Gimnazjum nr 10  z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. B. I. Antonycza;
5 miejsce: Gimnazjum nr 2 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3;
 
Niniejsza edycja zakończyła pełny cykl w którym poznaliśmy cały zakres historii ziemi legnickiej.
 

OMNIBUS LEGNICKI
„W mieście ogórków”
V edycja konkursu historyczno-regionalnego

Legnica to miasto o wspaniałej przeszłości. Jego mieszkańcy często brali los w swoje ręce i nadawali mu wyjątkowy charakter. Współcześnie wielu młodych ludzi wyjeżdża nie czując z nim głębszej więzi. Warto więc propagować w szkołach historię małej ojczyzny między innymi przez konkursy, co zwiększy świadomość młodzieży i mocniej zwiąże ją z miastem.

W naszej szkole 27 marca 2015 roku odbyła się V edycja powiatowego konkursu historyczno-regionalnego Omnibus Legnicki – W mieście ogórków. Tegoroczna edycja związana jest z czasami prusko-niemieckimi. W trakcie Finału trzyosobowe zespoły musiały popisać się szczegółową wiedzą z okresu 1740-1945, wyświetlić prezentację multimedialną o zabytkach, przedstawić anegdotę, ćwiczyć intelektualny refleks w grze BINGO i wreszcie pochwalić się znajomością utworów Benjamina Bilsego oraz licznych budowli miejskich.

Finał konkursu odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy 27 marca 2015 r.

Organizator:Michał Rocznik, II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy z bardzo życzliwym wsparciem Pani wicedyrektor Anny Górskiej, Pani Danusi [z sekretariatu] oraz Pani Eweliny Rempińskiej. Samą imprezę przygotowali i prowadzili nasi uczniowie.

Patronat honorowy: DODN we Wrocławiu reprezentowany przez Panią Elżbietę Rakoczy-Kozakiewicz Kierownika Filii DODN w Legnicy

Jury:
Pan Zbigniew Brzeziński Prezes Fundacji LIGNITZ PL
Pani Elżbieta Rakoczy-Kozakiewicz Kierownik Filii DODN w Legnicy
Pan Tomasz Szczytyński Dyrektor Dolnośląskiego Samorządowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Uczestnicy:
1 miejsce – Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma
2 miejsce – Gimnazjum nr 10 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bohdana Ihora Antonycza
3 miejsce – Gimnazjum nr 4 im. Świętej Jadwigi Śląskiej
4 miejsce – Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

 

Skip to content