Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

1E — INŻYNIERYJNA

 • 1a
 • Klasa inżynieryjna pozwala na uzyskanie solidnych podstaw matematycznych i fizycznych umożliwiających kontynuowanie nauki na uczelniach politechnicznych w kraju i za granicą. Możesz rozwijać swoje pasje w tak przyszłościowych dziedzinach jak informatyka, nanoinżynieria, bioenergetyka, robotyka czy komunikacja bezzałogowa. W naszej szkole określisz swoje predyspozycje, a przyjazne otoczenie pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Możesz próbować swych sił w konkursach i olimpiadach matematycznych, fizycznych, informatycznych i nie tylko. Uczestniczyć w zajęciach na Politechnice Wrocławskiej. W szkole możesz rozwijać swoje zdolności pozakierunkowe na warsztatach fotograficznych i filmowych, współredagując szkolną stronę internetową i współorganizować liczne imprezy szkolne.

 • Ukończenie tej klasy przygotowuje do kontynuowania nauki na:

  • politechnikach,
  • uniwersytetach,
  • wojskowych uczelniach technicznych,
  • uczelniach ekonomicznych,
  • państwowych wyższych szkołach zawodowych.

  na kierunkach:

  matematyka, informatyka, fizyka i astronomia,mechanika i budowa maszyn, architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo,mechatronika, elektronika, energetyka, automatyka i robotyka, mechatronika, chemia, geografia, inżynieria środowiska, geologia, ekonomia, finanse, filologie obce.

Skip to content