Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Unesco Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej

Konfederacja została uchwalona przez sejm konwokacyjny
28 stycznia 1573 r. podczas bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta. Konfederacja warszawska była dokumentem wzniosłym
w założeniach. Od założeń do realizacji pozostaje jednak daleka droga. Boleśnie przekonali się o tym arianie, którzy negowali istnienie Trójcy Świętej. W końcu zostali wypędzeni z Rzeczpospolitej
w 1658 roku.
 

Zawierała ona gwarancje swobody wyznania w Rzeczypospolitej i zapewniała innowiercom wśród szlachty równouprawnienie z katolikami. Treść postanowień aktu konfederacji została następnie włączona do Artykułów Henrykowskich, które regulowały podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej – tym samym wolność religijna stała się jednym z filarów ustroju Rzeczypospolitej, a jej przestrzeganie musiał zaprzysiąc każdy nowo wybrany władca.
Pozostają więc dwa pytania:
1) Z czym przede wszystkim kojarzy się konfederacja warszawska?
Mówiąc o konfederacji warszawskiej 1573 roku skupiamy się przede wszystkim na postanowieniach dotyczących zasad pokojowego współżycia „rozróżnionych w wierze chrześcijańskiej’’ 
 
2) Dlaczego przyjęto taki akt akurat wtedy, po śmierci ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta?
Ponieważ senatorowie i szlachta różnowiercza uznali, że jest to dla nich już ostatni dzwonek, a jednocześnie wyjątkowo sprzyjająca sposobność do unormowania sytuacji prawnej swych wyznań. 
Skip to content