Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Alfabet czytelnictwa

Alfabet czytelnictwa


Ponieważ spadek czytelnictwa jest wyraźny, dlatego my nauczyciele bibliotekarze musimy dołożyć wszelkich starań, by jeszcze chcieli czytać ci co czytają i dotrzeć do tych, którzy stronią od książki. Na użytek swoich czytelników, na podstawie literatury oraz doświadczenia, wypunktowałam niektóre działania, które mogą utrzymać a nawet wzmocnić czytelnictwo wśród uczniów. Nazwałam je alfabetem czytelnictwa. Im więcej czynników abecadła zadziała, tym efekty będą lepsze. Każdy z nas może tworzyć własny alfabet, lub uzupełniać prezentowany.


  A
 • adaptacja filmowa książki ( rozmowy n/t filmu i książki)
 • aktyw biblioteczny

  B

 • badanie stanu czytelnictwa klas ( informacja w gablocie i omówienie na radzie pedagogicznej )

  C

 • czytanie fascynujące ( poprzez poznanie nowoczesnych technik czytania )

  D

 • czytanie n/t przeczytanych książek

  E

 • edukacja informatyczna poprzez komputer ( kształcenie ciekawości poznawczej, przez co zagadnienie i umiejętności do poszukiwania stają sięciekawsze i łatwiejsze )

  F

 • formy propagandy wizualnej książki ( wywieszki, napisy informacyjne, kalendarz dat, wykresy, plakaty )
 • formy żywego słowa ( opowiadanie, pogadanka, głośne czytanie )

  G

 • gratyfikacyjna wartość lektury ( życzliwość, pochwała, partnerstwo )

  I

 • ilustracje książek ( dokładne dostosowanie ilustracji do tekstu ( ilustracji ładnej, wesołej, kolorowej )
 • imprezy: kulturalnooświatowe (wycieczki do różnych bibliotek, wernisaże, kino, teatr), wydawnicze ( Dni Książki ), czytelnicze ( inscenizacje utworów literackich )

  K

 • konkursy czytelnicze ( pięknego czytania, patrona szkoły…)
 • książki – zabawki z płytą kompaktową

  L

 • lekcje biblioteczne ( motywować i przygotowywać do pisania artykułów, wierszy )

  M

 • media ( czytanie w radiu fragmentów książek, słuchowiska)
 • motywacja ( rozbudowanie pozytywnej motywacji do czytania, poprzez kształtowanie nawyków czytelniczych)
 • małe formy teatralne (indywidualne i zbiorowe, ruch sceniczny, montaż)

  O

 • ogniskować uwagę otoczenia wokół książki
 • opieka nad gablotą biblioteczną, tablicą informacyjną, czytelnią itp.

  P

 • prezentacja tytułów wydawniczych ( w gablocie, na tablicy informacyjnej )
 • prezentacja stanu czytelnictwa w pokoju nauczycielskim ( co miesiąc )

  R

 • reklama przez radiowęzeł (ogłaszanie ciekawych imprez, przedstawienie opinii o książce)
 • reklama dobrej książki poprzez spotkania autorskie, poetyckie, prelekcje, pogadanki

  S

 • szata graficzna ( nowa i estetyczna książka może być dziełem sztuki edytorskiej )

  Ś

 • środki finansowe ( pozyskiwanie środków na zakup nowości wydawniczych )

  T

 • techniki samokształcenia (zapoznanie z nowymi technikami: mind-map, haki, zakładki itp.)
 • teatr szkolny ( turnieje krasomówcze )

  W

 • warsztaty pisania wierszy
 • wędrujące wystawy ( wypożyczane przez biblioteki )

  Z

 • zakładki ( wykonanie zakładek z tytułami przeczytanych książek, ulubionych bohaterów )
 • zasada pierwszeństwa zalet i posługiwanie się kodem pozytywnym

Skip to content