Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Harmonogram rekrutacji

 

Etap

Data

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 01.06.2018 r. godz. 8.00
– 20.06.2018 r. godz. 15.00
Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
Weryfikowanie w systemie danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia)
22.06.2018 r. godz. 8.00
– 26.06.2018 r. godz. 15.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 13.07.2018 r. godz. 10.00
Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w II LO – w oddziale, wskazanym przez system rekrutacji vEdukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne.

Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii i innych wymaganych dokumentów 

od 13.07.2018 r. godz. 10.00 
do 25.07.2018 r. godz. 15.00
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do II LO w Legnicy na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz list wolnych miejsc. 26.07.2018 r. godz. 11.00
Złożenie dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej w przypadku pozostania wolnych miejsc. od 26.07.2018 r. godz. 11.00
do 31.07.2018 r. godz. 15.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do II LO w Legnicy w ramach rekrutacji uzupełniającej

22.08.2018 r. godz. 10.00

 

29.08.2018 r. godz. 10.00

Skip to content