Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Historia biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna powstała, wraz z założeniem dwustopniowej szkoły Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (RTPD), w roku 1948. Pierwszym pracownikiem biblioteki była Eugenia Ansion, po niej bibliotekę prowadziły panie; Wiktoria Kowalczyk, Jolanta Kruszewska, Anna Myśliwiec, Krystyna Nir, Wiesława Pociejkin, Barbara Stolzenberg, Barbara Bakalus, Małgorzata Bakalus- Sławek. Obecnie pracują panie: Teresa Kieliszczyk, Joanna Niedziela- Miczuga, Dorota Chmiel.

Lokal biblioteki szkolnej zajmuje dwa pomieszczenia, które przeznaczone są na wypożyczalnię i czytelnię. Wolny dostęp do półek oraz czytelne napisy informacyjne pomagają naszym czytelnikom w swobodnym wyszukiwaniu materiałów.

Najstarsze dokumenty i księgi inwentarzowe pochodzą z początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Księgozbiór liczy obecnie około 15 tysięcy woluminów. Biblioteka prenumeruje 20 tytułów czasopism, posiada bogaty zbiór kaset wideo oraz płyt CD, które służą jako pomoce naukowe do lekcji przedmiotowych.

Od 1995 roku pracownicy biblioteki rozpoczęli komputeryzację biblioteki, a od 2002 roku uruchomili w niej Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI) z dostępem do Internetu i multimediów.

W czytelni zostały przystosowane cztery stanowiska komputerowe dla uczniów. Ponadto biblioteka posiada komputerową bazę danych a jej zbiory obejmują : książki, czasopisma popularno-naukowe, lektury na kasetach VHS i płytach DVD oraz encyklopedie multimedialne. MCI posiada odpowiednio przystosowany terminal służący naszym użytkownikom do korzystania z katalogu komputerowego.

Skomputeryzowany warsztat informacyjny stanowi pomoc w realizacji własnych zainteresowań uczniów i nauczycieli, sprzyja edukacji informatycznej uczniów, wdraża do samodzielnego wyszukiwania informacji oraz służy do osiągnięcia celów dydaktyczno- wychowawczych.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności dyrektora szkoły – pani mgr Grażynie Ciosmak – dokonana została gruntowna modernizacja biblioteki (remont wypożyczalni i czytelni, zakup nowych mebli oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem MOL OPTIVUM).

Powyższe działania w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń, a tym samym podniosły jakość pracy zarówno biblioteki, jak i szkoły.

Skip to content