Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Historia-grono

Grono pedagogiczne

Początki…

…wcale nie były łatwe. Mimo, że nie brakowało miejsca do nauczania to w roku 1948/49 było tylko siedem klas podstawowych i jedna licealna.

Dużo większe problemy sprawiało kompletowanie kadry pedagogicznej. Nie należy zapominać, że świeże były jeszcze skutki II wojny światowej, nie zakończona była migracja wywołana zmianami granicznymi. Na Dolny Śląsk przybywali osadnicy, a wśród nich i nauczyciele. Tak naprawdę dopiero zaczynał się proces kształcenia powojennych kadr.

Niejednokrotnie te trudne okoliczności zmuszały nauczycieli do uczenia kilku przedmiotów. W późniejszym okresie szkoła nie miała już takich problemów.

Kadra pedagogiczna…

…zawsze starała się doskonalić swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę na kursach i studiach podyplomowych.

Większość nauczycieli posiada I, II i III stopień specjalizacji zawodowej. Przełom roku 1989/1990 dał nauczycielom możliwość pełniejszego kreowania swej pracy. Mogą oni tworzyć własne programy autorskie. Powstały również oddziały relizujące takie programy.

Odkąd istnieje szkoła istnieją w niej zajęcia pozalekcyjne. Dawne monografie, kroniki szkolne wymieniają nauczycieli, którzy poświęcili się takiej działalności. Ma ona miejsce również dziś.

Wielu utalentowanych uczniów angażuje się także w zajęcia pozalekcyjne o charakterze muzycznym. Umyzykalnieni uczniowie mogą wykazywać się na zajęciach chóru, prowadzonego przez p. Sylwię Dylak.

Drużyny sportowe dzięki fachowym wskazówkom odnoszą sukcesy w rozgrywkach zarówno szkolnych jak i międzyszkolnych. Nasze liceum może poszczycić się długą listą uczestników olimpiad przedmiotowych.

Dyrekcja i kadra pedagogiczna pragnęła także, aby młodzież miała możliwość obcowania z przedstawicielami kultury polskiej. Naszymi gośćmi byli między innymi: Kira Gałczyńska, Beata Tyszkiewicz, Krzysztof Kąkolewski, Wojciech Siemion, Igor Przegrodzki.

Zajęcia lekcyjne to nie tylko praca z młodzieżą w ciągu roku szkolnego, to także praca w czasie wakacji czy ferii. Wielu nauczycieli angażuje się w taką pracę.

Obecnie w naszym liceum znajduje się 26 klasopracowni, aula, sala gimnastyczna, siłownia oraz sala audio-video. Konkurencyjność na rynku pracy spowodowała, że nasza szkoła umożliwiła młodzieży nabywanie umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń komputerowych.

Skip to content