Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Historia-uczniowie

 Uczniowska historia

W chwili powołania – w 1948 r.- w Ogólnokształcącej Szkole RTPD uczyło się 528 uczniów. Z upływem lat liczba ta zwiększyła się dochodząc nawet do 700 osób.

W okresie minionego półwiecza około 4500 absolwentów uzyskało świadectwa dojrzałości. Wielu z nich podjęło studia na wyższych uczelniach, inni rozpoczęli pracę zawodową studiując zaocznie, a tylko nieliczni zrezygnowali z dalszych studiów. Nie tylko kwestie matury czy egzaminów wstępnych zaprzątały naszych uczniów. Często brali i biorą oni udział w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Szczególnie wielu laureatów wśród uczniów II Liceum miały olimpiady: biologiczna i chemiczna i to na wszystkich szczeblach eliminacji. Niejednokrotnie ich uczestnicy otrzymywali indeksy na wyższe uczelnie np. akademie medyczne.

Inne dziedziny nauki także mają swych laureatów. Miejsce w pierwszej trójce laureatów krajowych w olimpiadzie matematycznej uzyskali między innymi: Krzysztof Nowiński, Łukasz Wiechecki, którzy zdobywali nagrody nawet w Turniejach Międzynarodowych. Wśród uczestników olimpiad z fizyki byli: Jacek Zaręba, Krzysztof Kożuchowski, Wiesław Stępniak, Łukasz Wiechecki. Nasza szkoła reprezentowana była także na olimpiadach przedmiotów humanistycznych. W 1991 r. laureatem olimpiady filozoficznej został Mariusz Wiechecki (brat Łukasza). W olimpiadach historycznych, geograficznych wyróżniali się między innymi: Zbyszek Snopko (I miejsce w olimpiadzie historycznej), Andrzej Rojewski, Ryszard Płaskowicki, Wojciech Chodor, Małgorzata Parylak, Elżbieta Rogala, Piotr Bachorski. Wśród uczestników olimpiad języka łacińskiego, francuskiego byli: Barbara Magdziarz, Jarosław Goldman, Wojciech Janusiewicz (finalista szczebla centralnego).

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych popularna była Olimpiada Naukowa „Disce Puer”. Nagrody tego konkursu Złote i Srebrne Sowy otrzymali między innymi: Małgorzata Zając, Krystyna Orlicka, Joanna Klass, Sylwester Rychlik, Dariusz Prończuk, Irena Drozd.

Wiele innych przykładów świadczy o walorach intelektualnych, talentach artystycznych naszej młodzieży uczestniczącej chętnie w konkursach: recytatorskim, piosenki żeglarskiej, piosenki radzieckiej, turystycznej itp.

Nie możemy jednak zapominać, że młodzież spędza w szkole 6-7 godzin dziennie i siłą rzeczy nie zajmuje się tylko nauką. Energia, siła witalna, temperament każe jej angażować się w prace samorządu szkolnego, klubów itp. Idea rozszerzania samorządów stała się popularna w latach siedemdziesiątych, kiedy to dyskutowano ramy i treść Kodeksu Ucznia. Samorząd przy II LO patronował konkursom wiedzy o Patronie Szkoły, prezentacjom klas tzw. „Panoramom”, organizował zabawy szkolne.

Możliwości wpływu młodzieży na życie szkolne rozszerzyły się w 1992 r., kiedy to powołano Radę Szkoły. Na terenie szkoły młodzież angażowała się w pracę ZHP, OHP, PCK, ZSMP, LOP a nawet Ligi Morskiej.

Zainteresowania uczniów nakazywały także organizowanie się w kluby, które dalekie były od działalności społeczno-politycznej. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych świetnie rozwijał się Klub Turystyczny pod nazwą „Vademecum”. Klub Dobrej Muzyki profesjonalnie prezentował ówczesną, modną muzykę młodzieżową. Jego działalność próbował kontynuować klub „Zatem”.

Komputerowe szaleństwo ogarnęło naszą młodzież już w połowie lat osiemdziesiątych. Wtedy to otwarto Mikrokomputerowy Klub „Reset”. Pieniądze na pierwszy komputer uzyskano dzięki pracy szkolnego Hufca Pracy OHP. 1.04.1987 miała miejsce premiera – bardzo udana – programu Kabaretu „Czek”. Szkoda tylko, że była to jedyna premiera kabaretu.

Szkolny Klub Sportowy zawsze działał bardzo prężnie. W latach siedemdziesiątych nosił nazwę „Znicz”. Szkoła odnosiła sukcesy w Szkolnej Lidze LA (lekkoatletyki) zajmując nieraz pierwsze miejsca (np. w 1977 r.)

Sportowcy SKS-u przy II Liceum brali udział w Spartakiadach w Tenisie Ziemnym (np. Grażyna Górka), Mistrzostwach Tenisa Stołowego. Odnoszono także zespołowe sukcesy. Nasze zespoły w rozgrywkach międzyszkolnych drużyn piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej zajmują pierwsze i drugie miejsca.

Ważną instytucją mającą na celu dbanie o to by prawa ucznia były przestrzegane jest rzecznik praw ucznia. Rzecznik wybierany jest przez całą młodzież szkolną na roczną kadencję. Zaś z problemami natury psychologiczno-pedagogicznej uczniowie mogą zwrócić się do pedagoga szkolnego.

W październiku 2002 roku powstała również gazetka szkolna – „Tuba”. W prace redakcji angażują się uczniowie pierwszych i trzecich klas.

Od roku szkolnego 2002/2003 rozpoczęło działalność kółko matematyczne, na którego zajęcia uczęszczają uczniowie klas pierwszych. Poruszane są zagadnienia z zakresu matematyki rozszerzonej oraz informatyki (programowanie, prezentacje).

Również od roku szkolnego 2002/2003 rozpoczął działalność Szkolny Klub Europejski.

Skip to content