Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Historia

  • Historia rozszerzona jest realizowana w wymiarze 4 godz tyg przez 2 lata.
  • Rozszerzenie  historii daje szanse poznania historii ojczystej, procesów zachodzących w państwie, świecie. Ułatwia zrozumienie przemian społecznych.

ponadto na zajęciach stwarza się możliwości do:

  • spotkań ze świadkami historii, lekcji muzealnych, wykładów naukowych,
  • spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,wizyt w instytucjach pństwowych(np. sądy),organizowanie szkolnych obchodów  Świąt Narodowych….
  • Zapraszamy także do uczestnictwa w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, różnorodnych konkursach-miejskich (np. o Legnicy org. przez Muzeum Miedzi), ogólnokrajowych.
Skip to content