Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Komu możemy pomóc? — Maraton Pisania Listów

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Wysyłamy apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda nam się poprawić los danego bohatera lub bohaterki. W Polsce piszemy w setkach miejsc w całym kraju – w szkołach, klubach, kawiarniach, instytucjach kultury. Każdy może zorganizować Maraton! Rezultaty Maratonu są widoczne od razu. Już w jego trakcie otrzymujemy wiele dobrych wiadomości – ludzie są uwalniani z więzień, władze reagują na nasze apele, złe prawo jest zmieniane. Listy są ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich bliskich – dają im siłę i nadzieję w walce o swoje prawa.

Po raz pierwszy Maraton został zorganizowany w Polsce w 2001 roku. Na pomysł akcji wpadli aktywiści i aktywistki warszawskiej grupy lokalnej Amnesty.

W następnych latach akcja rozpowszechniała się na inne kraje. W 2014 r. setki tysięcy ludzi podjęły ponad 3,2 mln akcji w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie. W Polsce napisaliśmy 268 073 listy w ponad 500 miejscach w całym kraju. Pisaliśmy w szkołach, bibliotekach, kawiarniach, biurach i we własnych mieszkaniach. W tym roku wierzymy, że Maraton znowu odniesie sukces.

COSTAS

Grecja

Pobici za miłość.

W sierpniu 2014 roku Costas i jego partner, który jest uchodźcą, zostali poważnie pobici w wyniku homofobicznego i rasistowskiego ataku w centrum Aten. Sprawcy nie zostali zidentyfikowani, a tym bardziej ukarani. W całej Grecji policja i rząd nie radzą sobie z rosnącą falą przestępstw z nienawiści. Co więcej, pary tej samej płci są traktowane jak obywatele drugiej kategorii. Spraw, aby rząd Grecji zlecił przeprowadzenie rzetelnego śledztwa w tej sprawie, a Costas i jego partner otrzymali zadośćuczynienie, które im się należy.

DOMAGAMY SIĘ:

 • zostanie wszczęte niezależne i bezstronne śledztwo w tej sprawie w trybie natychmiastowym, a Costas i jego partner otrzymają odszkodowanie za poniesione obrażenia i traumę psychiczną

 • sprawcy tego przestępstwa zostaną odnalezieni i ukarani

 • społeczność LGBTI, uchodźcy, migranci, a także wszystkie inne osoby narażone na przestępstwa z nienawiści mogą żyć wolne od prześladowań i przemocy

 • zostaną podjęte kroki w celu prawnego uznania związków osób tej samej płci.


ALBERT WOODFOX

Stany Zjednoczone

40 lat w izolatce i to wciąż nie koniec.

Albert Woodfox przebywa w więzieniu od 43 lat, z czego 40 lat spędził w izolatce za morderstwo, którego jak twierdzi nie popełnił. Lata odosobnienia w znacznym stopniu odcisnęły piętno na jego zdrowiu. Nie przedstawiono żadnych dowodów rzeczowych, które łączyłyby Woodfoxa z przestępstwem, a wyrok w jego sprawie był trzykrotnie anulowany. Jednak władze Luizjany wciąż blokują jego uwolnienie. Zbyt długie oczekiwanie na sprawiedliwość. Wezwij Prokuratora Generalnego Luizjany do natychmiastowego wypuszczenia Alberta na wolność.

DZIEWCZYNKI ZMUSZANE DO MAŁŻEŃSTWA

Burkina Faso

Zmuszona do małżeństwa w wieku zaledwie 11 lat.

Maria miała jedynie 13 lat, kiedy ojciec zmusił ją do poślubienia 70-letniego mężczyzny, który miał już 5 innych żon. Gdy nie chciała się zgodzić, zagroził, że ją zabije. W całym Burkina Faso tysiące dziewcząt i kobiet, takich jak Maria, są zmuszane do małżeństwa w bardzo młodym wieku. To musi się skończyć. Wezwij rząd Burkina Faso, aby przestał lekceważyć problem i zaczął chronić dziewczyny i młode kobiety przed małżeństwami z przymusu.

DOMAGAMY SIĘ:

 • egzekwowania i wprowadzenia w życie prawa krajowego i międzynarodowych zobowiązań, które jednoznacznie zabraniają wczesnych małżeństw oraz małżeństw z przymusu

 • zagwarantowania ofiarom wczesnych małżeństw oraz małżeństw z przymusu niezbędnej ochrony, wsparcia i schronienia

 • podnoszenia świadomości publicznej, że małżeństwa z przymusu oraz wczesne małżeństwa są zabronione oraz rozpowszechniania informacji na temat możliwego wsparcia dla dziewczyn narażonych na wczesne i przymusowe małżeństwa.


TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ

Salwador

Skazana na 30 lat za urodzenie martwego dziecka.

W 2007 roku Teodora urodziła martwe dziecko. Gdy była w pracy, poczuła nagły atak bólu. Została aresztowana przez policję, która znalazła ją nieprzytomną lężącą w kałuży krwi. Później została skazana na 30 lat więzienia za ‘zabójstwo’, domniemaną aborcję. Nie wzięto pod uwagę komplikacji podczas ciąży. Wezwij Ministra Sprawiedliwości Salwadoru do natychmiastowego uwolnienia Teodory.

DOMAGAMY SIĘ:

 • podjęcia działania zmierzającego do natychmiastowego uwolnienia Teodory del Carmen Vásquez

 • podjęcia działań zmierzających do uwolnienia wszystkich kobiet, które zostały skazane za komplikacje związane z ciążą i wyczerpały wszelkie inne kroki prawne.

YECENIA ARMENTA

Meksyk

Bita, podduszana i gwałcona dopóki się nie przyznała.

W lipcu 2012 roku Yecenia Armenta została aresztowana przez policję i zmuszona brutalnymi torturami do przyznania się do zamordowania swojego męża. Oprawcy bili ją godzinami, gwałcili i grozili zabiciem jej dzieci, dopóki się nie poddała. Choć niezależne opinie medyczne potwierdziły fakt stosowania tortur, „przyznanie się” Yecenii zostało wykorzystane do oskarżenia jej, pomimo braku jakichkolwiek dowodów. Wezwij władze Meksyku do wycofania zarzutów wobec Yecenii, natychmiastowego jej uwolnienia i postawienia przed sądem sprawców tortur.

DOMAGAMY SIĘ:

 • wycofania zarzutów postawionych Yecenii Armenty i jej natychmiastowego zwolnienia

 • przeprowadzenia pełnego, niezwłocznego i niezależnego śledztwa w sprawie tortur, których doświadczyła Yecenia Armenta oraz ukarania winnych.


MUHAMMAD BEKZHANOW

Uzbekistan

Duszony, bity, rażony prądem dopóki się nie przyznał.

W 1999 roku siły bezpieczeństwa Uzbekistanu torturowały dziennikarza Muhammada Bekzhanowa, redaktora naczelnego zakazanej gazety opozycyjnej. Był bity gumowymi pałkami policyjnymi, duszony i rażony prądem aż do momentu, w którym w końcu przyznał się do popełnienia przestępstw „przeciwko państwu”. Na podstawie tych zeznań sędzia skazał go na więzienie, gdzie Muhammad pozostaje do dnia dzisiejszego. Wezwij Prezydenta Uzbekistanu do natychmiastowego zwolnienia Muhammada i zbadania sprawy tortur, których doświadczył.

DOMAGAMY SIĘ:

 • szybkie zwolnienie Muhammada Bekzhanowa z więzienia

 • zapewnienie szybkiego, bezstronnego i efektywnego śledztwa w sprawie tortur, których doświadczył Muhammad Bekzhanow podczas pobytu w więzieniu.


RANIA ALABASSI Z RODZINĄ

Syria

Uprowadzeni przez funkcjonariuszy państwa.

W 2013 roku funkcjonariusze państwa wkroczyli do domu Rani Alabassi, matki sześciorga dzieci i uznanej dentystki. Aresztowali ją wraz z rodziną bez słowa wyjaśnienia, a od tamtego czasu słuch o nich zaginął. Zwróć się do władz Syrii o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie dzieci Rani. Rania również musi być uwolniona lub usłyszeć zarzuty i przejść sprawiedliwy proces.

DOMAGAMY SIĘ:

 • bezwarunkowego uwolnienia sześciorga dzieci Ranii

 • uwolnienia Ranii lub postawienia jej zarzutów i osądzenia w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu

 • ujawnienia losu i miejsca pobytu Ranii Alabbasi i jej dzieci, a także zapewnienia im kontaktu z rodziną i prawnikiem

 • zapewnienia, że Rania i jej dzieci są chronione przed torturami i innymi formami złego traktowania oraz mają zapewnioną wymaganą opiekę medyczną

 • pozwolenia niezależnym obserwatorom na nieograniczony dostęp do osób pozbawionych wolności w Syrii.

SAMAN NASEEM

Iran

Torturowany i skazany na śmierć w wieku 17 lat.

Saman Naseem był torturowany, bo chciano wymusić na nim przyznanie się do zabicia żołnierza. Miał wtedy tylko 17 lat. Na mocy tego „przyznania się do winy” i mimo tego, iż Iran podpisując Konwencję o Prawach Dziecka uznał międzynarodowy zakaz egzekucji dzieci, Saman został skazany na karę śmierci. Dzięki ogromnym wysiłkom sprawa Samana zostanie ponownie rozpatrzona przez sąd, a naciski z całego świata mogą zapobiec ponownemu wyrokowi śmierci. Pomóż zapewnić Samanowi uczciwą rozprawę sądową, w której nie będzie miejsca na karę śmierci i zeznania wymuszone torturami.

DOMAGAMY SIĘ:

 • zapewnienia, że ponowny proces zostanie przeprowadzony sprawiedliwie i w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami Iranu, które zakazują stosowania kary śmieci względem osoby skazanej za przestępstwa popełnione poniżej 18 roku życia

 • zapewnienia, że „zeznania” uzyskane dzięki torturom nie będą użyte jako dowód w sprawie

 • zagwarantowania, że Saman Naseem będzie miał dostęp do prawnika, rodziny i uzyska wszelką niezbędną pomoc medyczną.

 

ZUNAR

Malezja

Tweetowanie to nie zbrodnia.

Polityczny karykaturzysta Zunar jest zagrożony wyrokiem długoletniego więzienia za zamieszczenie tweetów potępiających uwięzienie lidera opozycji w Malezji. Rząd dokłada ogromnych starań, aby uciszyć sprzeciwy i dyskusje oraz uwięzić swoich krytyków. Zacznij działać – napisz do rządu, aby uwolnić Zunara i pomóc powstrzymać tłumienie wolności wypowiedzi w Malezji.

DOMAGAMY SIĘ:

 • natychmiastowego odstąpienia od zarzutów wobec Zunara,

 • zagwarantowania, że Zunar i jego współpracownicy nie będą poddawani jakimkolwiek ograniczeniom i prześladowaniom z powodu pokojowego korzystania z wolności wypowiedzi,

 • uchylenia ustawy o działalności wywrotowej i innych aktów prawnych ograniczających wolność wypowiedzi.


WALEED ABU AL-KHAIR

Arabia Saudyjska

15 lat więzienia za walkę w obronie praw człowieka.

Adwokat i obrońca praw człowieka Waleed Abu al-Khair został skazany na 15 lat więzienia na mocy surowego saudyjskiego prawa stosowanego wobec osób oskarżonych o terroryzm. Waleed bronił wielu pokojowych aktywistów, m.in. aresztowanego blogera Raifa Badawiego. Sprzeciwiał się powszechnemu łamaniu praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. Waleed jest więźniem sumienia, nie terrorystą. Przyłącz się do wezwania o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie.

DOMAGAMY SIĘ:

 • natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Waleeda Abu al-Khairego, tak, by mógł wrócić do swojej rodziny

 • zapewnienia mu ochrony tak, by nie cierpiał już z powodu tortur i innych przejawów złego traktowania

 • wycofania postawionych mu zarzutów i kasacji wyroku

 • zaprzestania napastowania, zastraszania i więzienia pokojowych aktywistów i obrońców praw człowieka

 • zaprzestania traktowania obrońców praw człowieka jak terrorystów i sądzenia ich na podstawie prawa antyterrorystycznego.

Skip to content