Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Matematyka

rozszerzenie z MATEMATYKI umożliwi Ci:

  • rzetelne przygotowanie do zdawania matematyki na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym
  • poszerzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu matematyki do poziomu pozwalającego z powodzeniem kontynuować naukę na kierunkach ścisłych oraz technicznych oferowanych na wyższych uczelniach
  • uczęszczanie na fakultety matematyczne lub warsztaty maturalne, organizowane dla uczniów klas trzecich, przygotowujących się do matury
  • udział w matematycznych obozach naukowych, które łączą naukę z rekreacją
  • przygotowanie do egzaminu końcowego z matematyki, organizowanego przez Politechnikę Wrocławską dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Studium Talent (certyfikat ukończenia Studium Talent uprawnia absolwentów do otrzymania dodatkowych punktów rekrutacyjnych na I rok studiów na politechnice)
  • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach matematycznych (Alfik Matematyczny, MAT, Kangur Matematyczny) poszerzających wiedzę przedmiotową
  • realizację programu matematyki z wykorzystaniem TI i metody projektów
Skip to content