Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Przedmioty rozszerzone

BIOLOGIA
(dla klasy B, C, D, E)  
 • Możliwość uczestnictwa w warsztatach tematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (np. w Instytucie Antropologii).
 • Wyjazdy na zajęcia terenowe poszerzające wiedzę z biologii.
 • Rozwijanie przedmiotowych uzdolnień na zajęciach dodatkowych z przedmiotu lub na obozach naukowych.
 • Wyjazdy na zajęcia do muzeum Przyrodniczego, Antropologii, Banku Genów poszerzające wiedzę z przedmiotów kierunkowych.
 • Uzyskanie pomocy w przygotowaniach do udziału w konkursach i olimpiadach biologicznych.

CHEMIA
(dla klasy C, D, E) 
 
Rozszerzenie z chemii umożliwi Ci:
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności chemicznych, ujętych w podstawach programowych z chemii zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.
 • Rzetelne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym.
 • Poszerzenie wiedzy teoretycznej i ćwiczenie umiejętności praktycznych w ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w szkole i w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ćwiczenia na Wydziale Chemii odbywają się raz w miesiącu  w grupach ok. 10 osobowych. Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Chemii. Tematyka ćwiczeń jest ściśle związana z programem chemii. Uczniowie uczestniczący w zajęciach nabywają praktycznych umiejętności, które wykorzystują na wielu kierunkach studiów.
 • Uczęszczanie na w fakultet maturalny, organizowany dla uczniów klas trzecich, przygotowujących się do matury.
 • Indywidualne przygotowanie do udziału w olimpiadach chemicznych.

FIZYKA
(dla klasy A, D, E)
 
Rozszerzenie z fizyki umożliwi Ci:
 • Zdobycie użytecznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu fizyki.
 • Udział w zajęciach fakultatywnych, przygotowujących do zdawania egzaminu maturalnego z fizyki oraz do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, a w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.
 • Indywidualne przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach fizycznych (Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko, Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna).
 • Udział w zajęciach Studium Talent z fizyki, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Udział w wykładach, prezentacjach i pokazach eksperymentów fizycznych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez wyższe uczelnie: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy.

GEOGRAFIA
(dla klasy B, D, E) 
 • Na poziomie rozszerzonym poszerzy Twoje horyzonty!
 • Zdanie geografii na egzaminie maturalnym daje możliwość podjęcia różnych kierunków studiów zarówno ścisłych, jak i humanistycznych.
 • Na lekcjach geografii nie będziesz się nudzić – wyposażona w sprzęt multimedialny pracownia i nauczyciel z pasją dają możliwość pracy z użyciem różnych metod, w tym zajęcia w terenie.
 • Uczniowie II LO są dobrze przygotowani do egzaminu maturalnego z geografii, osiągane przez nich wyniki są wyższe od średnich w województwie i kraju.
 • Geografia to przedmiot, na którym rozwiniesz swoje zainteresowania, a nauczyciel zachęci Cię i pomoże Ci się przygotować do konkursów i olimpiady.

Sukcesy:

 • Uczniowie naszej szkoły rokrocznie biorą udział  w Zawodach Centralnych Olimpiady Geograficznej, odnosząc sukcesy.
 • Corocznie wysokie pozycje w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym,
 • Od kilku lat drużyna z naszej szkoły zdobywa pierwsze miejsca na konkursach powiatowych Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom oraz Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym.

HISTORIA i WOS
(dla klasy B)
 

Rozszerzenie  historii i wiedzy o społeczeństwie  daje szanse poznania historii ojczystej, procesów zachodzących w państwie i na świecie. Ułatwia zrozumienie przemian społecznych.

Ponadto na zajęciach stwarza się możliwości do:

 • spotkań ze świadkami historii, lekcji muzealnych, wykładów naukowych;
 • spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wizyt w instytucjach państwowych (np. sądy) czy organizowanie szkolnych obchodów  świąt narodowych;
 • zapraszamy także do uczestnictwa w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, różnorodnych konkursach-miejskich (np. w Konkursie Historycznym o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy) czy konkursach ogólnokrajowych.

INFORMATYKA
(dla klasy A, D, E)
 
Korzyści z wyboru informatyki jako przedmiotu rozszerzonego:
 • Informatyka rozszerzona jest realizowana w wymiarze 6 godzin (po trzy godziny tygodniowo w klasie drugiej i trzeciej).
 • Tak jak każdy przedmiot rozszerzony pozwoli Ci przygotować się do matury rozszerzonej. Coraz więcej uczelni podczas rekrutacji bierze pod uwagę wyniki z matury z informatyki (nie tylko uczelnie techniczne). Na wielu kierunkach są one brane zamiennie z fizyką, chemią, biologią, geografią, matematyką.
 • Na zajęciach nauczysz się sztuki programowania. Nauka programowania rozwija kreatywne myślenie, doskonali umiejętności analityczne, sprzyja rozwojowi intelektualnemu. Programowanie stało się dziś umiejętnością o kluczowym znaczeniu.
 • Język programowania dla współczesnego człowieka staje się trzecim językiem (oprócz języka ojczystego i języka obcego), w którym może się on porozumiewać z innymi ludźmi oraz komunikować z maszynami.
 • Poszerzysz swoją wiedzę z baz danych, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, systemów operacyjnych i pracy w sieci.
 • Nawet jeśli nie planujesz być informatykiem, to wiedzę zdobytą na informatyce na pewno wykorzystasz. Żyjemy w czasach, w których komputery zdominowały prawie każdą dziedzinę życia człowieka, a technologie cyfrowe wciąż rozwijają się w zawrotnym tempie.
 • Lepsza znajomość zagadnień informatycznych pozwoli Ci brać udział w konkursach informatycznych i … wygrywać.
 • Bierzemy udział w projektach informatycznych, które pozwolą Ci poszerzyć swoją wiedzę informatyczną np. IT-SZKOŁA.
 • Informatyka nie jest zarezerwowana tylko dla chłopców. Dziewczyny też są świetnymi informatykami.

JĘZYK ANGIELSKI

(dla klasy A, B, D)  

 

W klasach z rozszerzonym językiem angielskim oprócz systematycznej pracy nad pogłębianiem znajomości języka angielskiego proponuje się uczniom zdobywanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych poprzez:

 • projekty na temat krajów anglojęzycznych, ich zwyczajów i obyczajów;
 • lekcje filmowe na temat kultury , zwyczajów krajów anglojęzycznych;
 • udział w konkursach (English High Flier, Pokaż nam język);
 • Olimpiada Języka Angielskiego;
 • Wrocławski Maraton Językoznawczy na Uniwersytecie Wrocławskim z okazji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki;
 • liczne konkursy organizowane przez szkoły wyższe na terenie Dolnego Śląska;
 • wyjazdy zagraniczne (Anglia, Szkocja);
 • wyjazdy na wykłady, prelekcje oraz wydarzenia kulturalne;
 • warsztaty językowe we współpracy ze stowarzyszeniem Semper Avanti;

JĘZYK NIEMIECKI
(od klasy drugiej)
   
W klasach z rozszerzonym programem języka niemieckiego podczas 3-letniej edukacji w naszym Liceum uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu Deutsches Sprachdiplom – dyplom jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na najwyższym poziomie C1 lub nieco niższym B2. Na podstawie dyplomu uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Niemczech. Mogą też zostać zwolnieni z lektoratu na wyższych uczelniach w Polsce.
W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury , historii, zwyczajów i obyczajów poprzez liczne projekty multimedialne. 
 
Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w konkursach jak:
 • Pokaż nam język,
 • Olimpiada Języka Niemieckiego,
 • różne konkursy tematyczne jak np. konkurs literacki (pisanie felietonów, poezji w języku niemieckim).
Uczniowie uczestniczący na zajęcia DSD mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach językowych, organizowanych przez koordynatora języka niemieckiego w Sobótce koło Wrocławia. W warsztatach bierze udział młodzież ze wszystkich szkół na Dolnym Śląsku, należących do programu DSD. Warsztaty te są doskonałą okazją do sprawdzenia, zaprezentowania oraz poszerzenia swoich umiejętności zdobytych na zajęciach DSD.
W ramach poszerzania wiedzy na temat historii, realiów, zwyczajów w krajach niemieckojęzycznych, uczniowie wyjeżdżają co roku na jarmark bożonarodzeniowy do Berlina oraz Drezna.
Uczniowie mają również możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych podczas wymian szkolnych z Gimnazjum w Wuppertalu. Podczas wyjazdu do Niemiec uczniowie poznają zabytki oraz historię wielu miast. Dzięki temu, że zakwaterowani są u swoich kolegów i koleżanek z Niemiec, mają doskonałą możliwość szlifowania języka.

JĘZYK POLSKI
(dla klasy B) 
 
Zajęcia z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zapewnią Ci:
 • rozwój pasji i zainteresowań literackich,
 • spotkania z twórcami kultury,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta,
 • realizowanie własnych pomysłów i inicjatyw artystycznych,
 • realizację elementarnych zagadnień z zakresu dziennikarstwa
 • możliwość udziału w konkursach literackich i recytatorskich,
 • przygotowanie do startu w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • edukację teatralną i filmową (regularne wyjścia do kina i teatru, możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych) oraz wyjścia do muzeum,
 • pracę w redakcji gazetki szkolnej „TUBA” i w zespole opracowującym szkolną stronę internetową
 • wyjazdy edukacyjne poszerzające wiedzę humanistyczną.

MATEMATYKA

(dla klasy A, D, E) 

Rozszerzenie z matematyki umożliwi Ci:

 • Zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności matematycznych, ujętych w podstawach programowych z matematyki zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.
 • Rzetelne przygotowanie do zdawania matematyki na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Poszerzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu matematyki do poziomu pozwalającego z powodzeniem kontynuować naukę na: politechnikach, uczelniach ekonomicznych, uczelniach technicznych i wojskowych lub na kierunkach ścisłych oraz technicznych oferowanych na uniwersytetach i państwowych wyższych szkołach zawodowych.
 • Wybranie z oferty przedmiotów uzupełniających  przedmiotu – analiza matematyczna, który pozwoli lepiej przygotować się do matury rozszerzonej z matematyki oraz do kontynuowania nauki na politechnikach, uczelniach technicznych lub kierunkach ścisłych uniwersytetów, gdzie przedmiot ten jest wykładany.
 • Uczęszczanie na w fakultety matematyczne lub warsztaty maturalne, organizowane dla uczniów klas trzecich, przygotowujących się do matury.
 • Indywidualne przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych (Alfik Matematyczny, MAT, Kangur Matematyczny) poszerzających wiedzę przedmiotową.
 • Udział w matematycznych obozach naukowych, które łączą naukę z rekreacją.
 • Przygotowanie do egzaminu końcowego z matematyki, organizowanego przez Politechnikę Wrocławską dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Studium Talent (certyfikat ukończenia Studium Talent przyznaje absolwentom dodatkowe punkty podczas rekrutacji na I rok studiów na politechnice). 
Skip to content