Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
  a) wypożyczając je do domu,
  b) czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni.
 4. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
 5. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 6. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich i plecaków.
 7. Książki i czasopisma ze zbiorów podręcznych podaje nauczyciel- bibliotekarz.
 8. Kserowanie map, rysunków itp. z książek dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem – bibliotekarzem.
 9. Fakt korzystania z czytelni uczniowie dokumentują
  w zeszycie odwiedzin.
 10. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 1 miesiąca
  (z możliwością przedłużenia terminu wypożyczenia).

  a) w przypadku przetrzymywania
  książek uczeń nie wypożyczy kolejnych.

 11. Wypożyczone książki
  należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 12. Uczeń, który zgubi lub zniszczy
  książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub 2 inne, wskazane przez nauczyciela
  – bibliotekarza.
 13. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki najpóźniej
  na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 14. Uczniowie i pracownicy szkoły,
  którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
Skip to content