II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

REKRUTACJA

Profile klas

Nasza szkoła dla absolwentów szkoły podstawowej przygotowała 7 klas o różnych profilach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

1A — Matematyczno–fizyczna

1B — Humanistyczna

1C — Biologiczno–chemiczna

1D — Ogólna

1E — Matematyczno–geograficzna

1F — Językowa

1G — Politechniczna

Informacje dla kandydatów

Witajcie ósmoklasiści! Serdecznie zapraszamy Was do obejrzenia naszych filmów promocyjnych, podczas których wybierzecie się w podróż po II Liceum Ogólnokształcącym, a oprowadzi Was nasz patron - Stanisław Wyspiański. Koniecznie zapoznajcie się znaszą tegoroczną ofertą edukacyjną!Logo II LO

II LO im. Stanisława Wyspiańskiego zdobyło tytuł „Złotej Szkoły 2022” w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Na ten sukces złożyły się wysokie wyniki maturalne oraz osiągnięcia naukowe naszych uczniów.

Uczniowie II LO od lat są Stypendystami Dolnośląskiego Programu Stypendialnego „Zdolny Śląsk”. Wspieranie szczególnie utalentowanych licealistów zostało nagrodzone przyznaniem tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”. Misja ta jest realizowana na różnych poziomach, na przykład poprzez współpracę z uczelniami wyższymi. w Instytucie Chemii we Wrocławiu regularnie odbywają się zajęcia laboratoryjne dla klas realizujących chemię na poziomie rozszerzonym, zaś w Instytucie Antropologii uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach antropogenezy i anatomii człowieka. Wieloletnia współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach „Studium talent” owocuje wieloma certyfikatami z matematyki i fizyki.

Naukową inspiracją dla naszych uczniów jest także corocznie organizowany w murach naszej szkoły Dolnośląski Festiwal Nauki. Utalentowana lingwistycznie młodzież ma szanse rozwijać swoje zdolności dzięki różnorodnym propozycjom i projektom realizowanym w ramach współpracy ze szkołami z Niemiec i Francji. Istotne korzyści językowe przynoszą zarówno wymiany międzynarodowe, jak i zajęcia przygotowujące uczniów do uzyskania prestiżowego certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe I/ Stufe II.

Uczniowie mają możliwość podejmowania różnych działań w ramach funkcjonujących w naszej szkole kół i agend, takich jak: UNESCO, AMNESTY INTERNATIONAL, TPD, CARITAS czy Klub Miłośników Zwierząt. Młodzi artyści realizują swoje twórcze pasje w ramach zajęć szkolnego chóru „Cantus” i szkolnej gazetki „Tuba”. Młodzież może rozwijać kreatywność i talenty organizacyjne oraz umiejętności społeczne, angażując się w pracę prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego. Wiele inicjatyw uczniowskich owocuje licznymi akcjami charytatywnymi. Jest to niezwykle ważny element pracy wychowawczej w II LO. Warto zaznaczyć także, że społeczność naszej szkoły bierze aktywny udział w realizacji ogólnopolskich i lokalnych projektów.

Dzięki różnorodnym propozycjom kierowanym do uczniów II LO od lat jest szkołą, w której każdy młody człowiek poważnie myślący swojej edukacji i rozwoju osobistym znajdzie dla siebie miejsce.

liczba punktów za co przyznane
max 100 pkt za wyniki egzaminu ósmoklasisty
(0,35 x suma wyników z j. polskiego i matematyki + 0,3 x wynik z j. obcego)
max 72 pkt za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie:
ocena 6 — 18 pkt
ocena 5 — 17 pkt
ocena 4 — 14 pkt
ocena 3 — 8 pkt
ocena 2 — 2 pkt
7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
max 18 pkt za wymienione na świadectwie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach
3 pkt za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

16.05.2022 – 20.06.2022
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

24.06.2022 – 13.07.2022

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

21.07.2022

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

22.07.2022 – 29.07.2022
(godz. 10.00 – 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w II LO.

Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii i innych wymaganych dokumentów

1.08.2022 do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Legnicy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Otwórz
Wniosek o przyjęcie każdy kandydat musi wygenerować osobiście w systemie Vulcan
Potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym wraz z niezbędnymi deklaracjami
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Regulamin rekrutacji

sekretariat@2lo.legnica.eu

1A — Matematyczno–fizyczna


"Ale wiem, że młody umysł chłonie rzeczy piękne i trudne, ciesząc się, że świat jest wielki i pełen przygód." - Krzysztof Maurin, polski fizyk i matematyk

Naszym celem w klasie matematyczno-fizycznej jest zgłębianie problemów i metod matematyki oraz stosowanie ich do opisu otaczającej nas rzeczywistości. Dzięki temu podejściu do świata, dzięki chęci ujęcia go w matematyczne ramy, jesteśmy dziś posiadaczami najrozmaitszych technologii, które ułatwiają nasze życie, jak choćby silniki spalinowe, prąd elektryczny, czy GPS. W tej klasie będziesz ćwiczyć swój umysł i wyobraźnię w radzeniu sobie z abstrakcyjnymi i złożonymi problemami. Niezależnie od twoich zainteresowań i planów jest to kluczowa umiejętność, aby odnaleźć swoje miejsce w świecie współczesnej technologii, nauki i finansów.

Czytaj dalej...

Aby przygotować Cię na spotkanie z tym światem, w klasie 1A nauka języka angielskiego przebiega na poziomie rozszerzonym. Jest to język współczesnej nauki, o czym przekonasz się, gdy tylko pójdziesz na studia. Ze światem nauki możesz nawiązać kontakt, uczestnicząc w Studium Talent organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Możesz także poddać swoje umiejętności próbie uczestnicząc w konkursach matematycznych (Kangur Matematyczny, Alfik czy Maks), fizycznych (Lwiątko, Eureka) czy Olimpiadach. Przychodząc do tej klasy, dajesz sobie szansę zdobycia wiedzy i umiejętności kluczowych dla współczesnej cywilizacji. Zapraszam Cię do skorzystania z tej okazji, do nauki w atmosferze szacunku i rozwoju.

W klasie o tym profilu rozwiniesz swój umysł poprzez naukę rozszerzonej matematyki i fizyki oraz przygotujesz się do matury z tych przedmiotów weźmiesz udział w wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe.

Co dalej?

Ukończenie klasy matematyczno-fizycznej i osiągnięcie dobrych wyników na maturze otwiera przed Tobą drzwi na wszystkie kierunki studiów związane z finansami, naukami ścisłymi, technologią czy matematyką. Absolwenci takich klas bardzo często dostają się na kierunki politechniczne i kończą je z sukcesem. Z maturą z fizyki i matematyki można także dostać się na Akademię Górniczo-Hutniczą czy Szkołę Główną Handlową.

Twój Wychowawca


Wychowawca: Michał Szpyrka (nauczyciel fizyki)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

Drugi język: język niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — fizyka — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1A Zdjęcie klasy 1A

1B — Humanistyczna


"Umysł jest jak spadochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty." - Frank Zappa

Ta klasa to idealny wybór dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata oraz aktywnych społecznie.

Jeśli masz otwarty umysł – chętnie rozważasz różne punkty widzenia, jesteś otwarta/y na nowe doświadczenia, lubisz zadawać pytania i dyskutować, aktywnie poszukujesz informacji, lubisz działać na rzecz innych – dołącz do klasy humanistycznej.

Czytaj dalej...

Oprócz profesjonalnego przygotowania do egzaminu maturalnego, olimpiad i konkursów, wybór tej klasy zapewni Ci zgłębienie tajników literatury, zagadnień społecznych, politycznych i międzynarodowych oraz umożliwi dogłębne poznanie historii Polski i świata.

W klasie o tym profilu:

 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie nauk humanistycznych.
 • Będziesz mieć możliwość sprawdzenia swoich umiejętności dziennikarskich tworząc gazetkę "Tuba".
 • Zaangażujesz się w działalność społeczną w Samorządzie Szkolnym.
 • Podzielisz się swoją empatią z potrzebującymi angażując się w akcje charytatywne.
 • Poszerzysz horyzonty uczestnicząc w wyjściach do teatru, kina i wymianach zagranicznych.

Co dalej ?

Po ukończeniu nauki w klasie humanistycznej możesz starać się o przyjęcie na studia, które zapewnią Ci interesującą, inspirującą i twórczą pracę. Popularne kierunki studiów dla absolwentów tej klasy to: psychologia, prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, socjologia, europeistyka, ekonomia, filologie obce, gospodarka przestrzenna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, pedagogika, socjologia ekonomiczna, archeologia, komunikacja wizerunkowa, dyplomacja europejska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i nowe media, filologia klasyczna, filologia polska, filozofia, zarządzanie projektami społecznymi, historia, kulturoznawstwo, politologia.

Jeśli masz ochotę otworzyć swój spadochron, to zapraszam do mojej drużyny.

Twój Wychowawca


Wychowawca: Renata Hudyka (nauczyciel języka angielskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • wos

Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — historia — język obcy nowożytny


Zdjęcie klasy 1B Zdjęcie klasy 1B

1C — Biologiczno–chemiczna


"Nieważne, skąd pochodzisz. Ważne, dokąd zmierzasz." - Brian Tracy

Klasa I c nastawiona jest na realizację biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz przygotowanie do zdawania tych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Profil biologiczno-chemiczny od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów pragnących uczęszczać właśnie do tej klasy. z całą pewnością wpływa na to wysoki poziom nauczania przedmiotów wiodących oraz zastosowanie nowoczesnych i różnorodnych form kształcenia.

Czytaj dalej...

Nauka biologii i chemii nie ogranicza się wyłącznie do standardowej pracy na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz lekcjach antropogenezy, systematyki i anatomii prowadzonych przez pracowników uczelni wrocławskich. Wyjazdy terenowe pozwalają ćwiczyć praktyczne umiejętności, dotyczące np. oznaczania i rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt. Pod czujnym okiem pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli chętni uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach przyrodniczych.

Ukończenie tego profilu daje absolwentom możliwość kontynuowania nauki na uczelniach przyrodniczych, medycznych, rolniczych, politechnicznych czy akademiach wychowania fizycznego. Kierunki, na które po ukończeniu tej klasy masz otwarte drzwi, to np.: medycyna, analityka medyczna, analityka kryminalistyczna i sądowa, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biofizyka, bioinformatyka, chemia, kosmetologia, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, stomatologia, weterynaria, itp.

Jeśli chcesz poznać tajniki fascynującego świata roślin i zwierząt, zgłębić tajemnice pierwiastków i reakcji chemicznych oraz przyjrzeć się uważnie cudowi natury, jakim jest człowiek - to z całą pewnością ta klasa jest dla Ciebie.

To profil dla ludzi o otwartych umysłach, przekonanych o tym, że nauka może zmieniać świat i pragnących w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę do tworzenia lepsze rzeczywistości.

Z takim nastawieniem nauka w tej klasie może być niezwykłą przygodą.

Twój Wychowawca


Wychowawca: Joanna Biskup (nauczyciel języka polskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Język wiodący: j. angielski
Drugi język: j. niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — biologia — chemia

Zdjęcie klasy 1C Zdjęcie klasy 1C

1D — Ogólna


"Cel to marzenie z datą wykonania." - Napoleon Hill

Nie masz jeszcze sprecyzowanych, konkretnych życiowych planów? Odczuwasz potrzebę wszechstronnego rozwoju? Interesujesz się człowiekiem, lubisz czytać i rozmawiać z innymi? Jesteś chętny do zdobywania wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów? Tak, ten profil jest właśnie dla Ciebie!

Czytaj dalej...

Profil ten daje przygotowanie na kierunki humanistyczne, rozbudza zainteresowania naukami przyrodniczymi i medycznymi, a znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie umożliwia absolwentom podjęcie studiów poza granicami kraju.

Połączenie to pozwala na odkrywanie swoich różnorodnych zainteresowań i zdolności oraz umożliwia wybór spośród licznych kierunków studiów i zawodów: psychologia, komunikacja werbalna, dziennikarstwa, praca socjalna, administracja, socjologia, resocjalizacja, pedagogika, terapia zajęciowa, filologia, biologia, biologia człowieka, bezpieczeństwo żywności, medycyna żywności, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, wychowanie fizyczne, kosmetologia.

Podejmując naukę w tej klasie masz możliwość uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym, szczególnie z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, ale też brania udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz w realizacji różnych projektów.

Twój Wychowawca


Wychowawca: Beata Dzierżyk (nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i plastyki)


Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • biologia
 • język angielski

Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — biologia — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1D Zdjęcie klasy 1D

1E — Matematyczno–geograficzna


"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku." - Laozi

Klasa I E to doskonały wybór dla uczniów, którzy interesują się matematyką lub geografią oraz chętnie uczą się języka angielskiego. Jeśli lubisz któryś z tych przedmiotów, chcesz poznawać świat, ciekawi Cię gospodarka i różne zjawiska społeczne, chcesz zyskać swobodę w porozumiewaniu się językiem angielskim, to wybierz klasę o profilu matematyczno-geograficznym.

Czytaj dalej...

Nauczyciele zapewniają profesjonalne przygotowanie do egzaminu maturalnego, a także olimpiad i konkursów. Rozszerzony program nauczania z geografii uatrakcyjnią wycieczki krajoznawcze oraz lekcje w terenie. Naukę języka angielskiego będzie można szlifować w praktyce podczas obozów językowych, wizyt w krajach anglojęzycznych oraz w trakcie wymiany uczniowskiej.

W klasie o tym profilu:

 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie nauk ścisłych (zwłaszcza matematyki), przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, a także technologii i inżynierii.
 • Będziesz miał możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy, która ułatwi późniejsze kształcenie z przedmiotów kierunkowych podczas studiów.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
 • Przygotujesz się do podjęcia nauki na cenionych uczelniach wyższych: uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki, jak również SWPS, SGH i SGGW w Warszawie, AGH w Krakowie, Akademia Morska w Szczecinie, czy Uniwersytet Morski w Gdyni.

Co dalej?

Po ukończeniu klasy o profilu matematyczno-geograficznym można starać się o przyjęcie na kierunki studiów, które zapewnią stabilną pozycję na rynku pracy.

Klasa o tym profilu to dobry start, jeśli w przyszłości chciałbyś/chciałabyś studiować: architekturę krajobrazu, budownictwo, ekonomię, etnografię, finanse i bankowość, geodezję i kartografię, geografię, geologię, gospodarkę przestrzenną, handel zagraniczny, inżynierię środowiska, logistykę, matematykę, mechanikę i budowę maszyn, ochronę środowiska, odnawialne źródła energii, turystykę i rekreację, zarządzanie, psychologię społeczną.

Zrób pierwszy krok i dołącz do klasy ludzi otwartych i ciekawych świata!

Twój Wychowawca


Wychowawca: Marta Marcinowska (nauczyciel języka niemieckiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Drugi język: język niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — geografia — język obcy nowożytny


Zdjęcie klasy 1E Zdjęcie klasy 1E

1F — Językowa


"Nauka języka to posiadanie kolejnego okna, z którego można obserwować świat."

Klasa o profilu językowym jest wspaniałą propozycją dla uczniów o pasjach lingwistycznych i humanistycznych. Właśnie w tej klasie, poza realizacją treści programowych nauczysz się biegle posługiwać językiem angielskim i niemieckim, pogłębisz swoją wiedzę o przedmioty humanistyczne rozszerzone o edukację filmową i teatralną, oraz spełnisz się w projektach kulturalnych, historycznych, obywatelskich, ekologicznych, niejednokrotnie prowadzone przez wolontariuszy z całego świata w języku angielskim oraz niemieckim.

Czytaj dalej...

Zajęcia z przedmiotów wiodących realizowane będą przez świetny team nauczycieli stale rozwijających swoje umiejętności dydaktyczne, nauczycieli wspartych przez wolontariuszy z Niemiec przebywających w Polsce w ramach programu UNESCO.

W klasie o tym profilu:

 • Nauczysz się biegle posługiwać j. angielskim i j. niemieckim, co pozwala ci z łatwością zdać maturę na poziomie rozszerzonym. Dla chętnych, od poziomu II klasy „Klub Poliglotów”, gdzie zdobędziesz umiejętności uczenia się języków obcych, które sam wybierzesz.
 • Potwierdzisz znajomość języków wiodących uzyskaniem w naszej szkole certyfikatów z j. niemieckiego DSD I i DSD II, a znajomość angielskiego umożliwi Ci uzyskanie wymarzonych certyfikatów z j. angielskiego poza szkołą.
 • Będziesz uczył się języków w małych grupach, zajęcia prowadzone są z nowoczesnych podręczników TELC, platform edukacyjnych TELC, Padlet, Miro przeważnie metodą audiowizualna. Naukę języka niemieckiego wspiera grupa wolontariuszy z Niemiec.
 • Swoje sprawności językowe będziesz rozwijać podczas licznych obozów językowych (Jagniątków), Workshops i wymian uczniowskich do Wuppertalu (Niemcy) i Gap (Francja).
 • W miarę możliwości weźmiesz udział w wycieczkach do Niemiec (Berlin, Drezno, Lipsk) oraz Wielkiej Brytanii.

Co dalej:

Klasa językowa przygotuje cię do podjęcia studiów na wielu kierunkach m.in. europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, wybrane kierunki filologiczne, dziennikarstwo, finanse, zarządzanie, geologia, geografia, turystyka, administracja i wiele innych. Jest świetnym startem na dowolny kierunek studiów za granicą a w szczególności w krajach niemieckojęzycznych.

Do zobaczenia Twój Wychowawca


Wychowawca: Monika Ryl (nauczyciel języka niemieckiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • język niemiecki
 • język angielski

Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — pierwszy język obcy — drugi język obcy


Zdjęcie klasy 1E Zdjęcie klasy 1E

1G — Politechniczna


"Inwestycja w wiedzę zawsze przynosi maksymalne odsetki." - Benjamin Franklin

Zaplanuj swoją zawodową przyszłość z głową. Przeanalizuj ranking zawodów o największym zapotrzebowaniu w Polsce. Sprawdź, które zawody wkrótce znikną z rynku pracy.

Klasa Ig to propozycja dla uczniów, którzy chcą zaplanować swoją przyszłość „z głową”. Czy wiesz, że do najbardziej poszukiwanymi zawodami przyszłości będą specjaliści z branży IT – informatycy oraz biotechnolodzy. Proponujemy Ci klasę z rozszerzoną matematyką, informatyką/chemią oraz językiem obcym na poziomie rozszerzonym.

Czytaj dalej...

Nauka w klasie o profilu politechnicznym to nie tylko praca z nauczycielem w trakcie lekcji. Pasjonaci chemii będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonaci informatyki będą mogli poszerzać swoją wiedzę na spotkaniach koła informatycznego, zainteresowani matematyką będą mogli uczestniczyć w Studium Talent organizowanym przez Politechnikę Wrocławską.

Prócz profesjonalnego przygotowania do egzaminu maturalnego, będziesz mógł również spróbować swoich sił w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość rozwijania znajomości języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. w naszej szkole podszlifujesz swój język w trakcie atrakcyjnych wycieczek do krajów anglojęzycznych, czy podczas wymiany międzynarodowej.

W klasie o profilu politechnicznym rozwiniesz kompetencje w zakresie nauk ścisłych. Absolwenci tej klasy będą mogli kontynuować naukę na uczelniach politechnicznych, przyrodniczych, czy rolniczych, na kierunkach takich jak: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna czy procesowa, bioinformatyka, informatyka, specjalista IT, programista, developer, architekt IT, robotyka i automatyka, specjalista bezpieczeństwa danych.

Zainwestuj w zawody przyszłości!

Twój Wychowawca


Wychowawca: Joanna Buko (nauczyciel języka angielskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • chemia lub informatyka
 • język angielski

Drugi język: język niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — chemia lub informatyka — język obcy nowożytny


Zdjęcie klasy 1E Zdjęcie klasy 1E

Kontakt

W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Poniżej prezentujemy kilka możliwych form kontaktu.

e-mail: sekretariat@2lo.legnica.eu
tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71