II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

REKRUTACJA

Profile klas

Nasza szkoła dla absolwentów szkoły podstawowej przygotowała 5 klas o różnych profilach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

1A — Matematyczno–fizyczna

1B — Humanistyczna

1C — Biologiczno–chemiczna

1D — Ogólna

1E — Matematyczno–geograficzna

Informacje dla kandydatów

Witajcie ósmoklasiści! Serdecznie zapraszamy Was do obejrzenia naszych filmów promocyjnych, podczas których wybierzecie się w podróż po II Liceum Ogólnokształcącym, a oprowadzi Was nasz patron - Stanisław Wyspiański. Koniecznie zapoznajcie się z naszą tegoroczną ofertą edukacyjną!
Logo II LO

II LO im. Stanisława Wyspiańskiego zdobyło tytuł „Srebrnej Szkoły 2020” w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Na ten sukces złożyły się wysokie wyniki maturalne oraz osiągnięcia naukowe naszych uczniów.

Uczniowie II LO od lat są Stypendystami Dolnośląskiego Programu Stypendialnego „Zdolny Śląsk”. Wspieranie szczególnie utalentowanych licealistów zostało nagrodzone przyznaniem tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”. Misja ta jest realizowana na różnych poziomach, na przykład poprzez współpracę z uczelniami wyższymi. W Instytucie Chemii we Wrocławiu regularnie odbywają się zajęcia laboratoryjne dla klas realizujących chemię na poziomie rozszerzonym, zaś w Instytucie Antropologii uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach antropogenezy i anatomii człowieka. Wieloletnia współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach „Studium talent” owocuje wieloma certyfikatami z matematyki i fizyki.

Naukową inspiracją dla naszych uczniów jest także corocznie organizowany w murach naszej szkoły Dolnośląski Festiwal Nauki. Utalentowana lingwistycznie młodzież ma szanse rozwijać swoje zdolności dzięki różnorodnym propozycjom i projektom realizowanym w ramach współpracy ze szkołami z Niemiec i Francji. Istotne korzyści językowe przynoszą zarówno wymiany międzynarodowe, jak i zajęcia przygotowujące uczniów do uzyskania prestiżowego certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe II.

Uczniowie mają możliwość podejmowania różnych działań w ramach funkcjonujących w naszej szkole kół i agend, takich jak: UNESCO, AMNESTY INTERNATIONAL, TPD, CARITAS czy Klub Miłośników Zwierząt. Młodzi artyści realizują swoje twórcze pasje w ramach zajęć szkolnego chóru „Cantus” i szkolnej gazetki „Tuba”. Młodzież może rozwijać kreatywność i talenty organizacyjne oraz umiejętności społeczne, angażując się w pracę prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego. Wiele inicjatyw uczniowskich owocuje licznymi akcjami charytatywnymi. Jest to niezwykle ważny element pracy wychowawczej w II LO. Warto zaznaczyć także, że społeczność naszej szkoły bierze aktywny udział w realizacji ogólnopolskich i lokalnych projektów.

Dzięki różnorodnym propozycjom kierowanym do uczniów II LO od lat jest szkołą, w której każdy młody człowiek poważnie myślący swojej edukacji i rozwoju osobistym znajdzie dla siebie miejsce.

liczba punktów za co przyznane
max 100 pkt za wyniki egzaminu ósmoklasisty
(0,35 x suma wyników z j. polskiego i matematyki + 0,3 x wynik z j. obcego)
max 72 pkt za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie:
ocena 6 — 18 pkt
ocena 5 — 17 pkt
ocena 4 — 14 pkt
ocena 3 — 8 pkt
ocena 2 — 2 pkt
7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
max 18 pkt za wymienione na świadectwie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach
3 pkt za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

17.05.2021 – 21.06.2021
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

25.06.2021 – 14.07.2021

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

22.07.2021

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

23.07.2021 – 30.07.2021
(godz. 10.00 – 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w II LO.

Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii i innych wymaganych dokumentów

2.08.2021 do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Legnicy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Dokumenty

Otwórz
Wniosek o przyjęcie każdy kandydat musi wygenerować osobiście w systemie Vulcan
Potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym wraz z niezbędnymi deklaracjami
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Zasady bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
Regulamin rekrutacji

sekretariat@2lo.legnica.eu

1A — Matematyczno–fizyczna


Klasa nastawiona na realizację przede wszystkim przedmiotów ścisłych. Nauka będzie się skupiać na przygotowaniu uczniów do zdania matury rozszerzonej z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka i język angielski.

Czytaj dalej...

Matematyka jest wiodąca w tej klasie. To właśnie na nauce tego przedmiotu uczniowie spędzą najwięcej czasu. Wszyscy absolwenci klasy matematyczno–fizycznej będą bardzo dobrze przygotowani do zdawania matury rozszerzonej z matematyki, fizyki oraz wybranego przez siebie innego rozszerzenia, którym może być język angielski lub język niemiecki.

Fizyka - to właśnie matura rozszerzona z tego przedmiotu jest podstawową drogą na studia o charakterze ścisłym. Wszystkie kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej przyznają punkty za maturę rozszerzoną z fizyki do puli punktów rekrutacyjnych. Na innych uczelniach jest podobnie. Dlatego właśnie uczniowie tej klasy będą się skupiać od samego początku na tym, co zapewni im największe szanse przy rekrutacji na wymarzoną uczelnię.

Nie można zapomnieć, że każdy dzisiejszy inżynier powinien posługiwać się językiem angielskim, który stał się nieoficjalnym językiem Internetu i nauki. Klasa 1A rozszerza język angielski lub niemiecki, a uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie podchodzą do pisania matury z tych języków na poziomie rozszerzonym, co zapewnia dodatkowe punkty rekrutacyjne na wielu uczelniach.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z matematyką lub fizyką, to ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem.


Wychowawca: Andrzej Łękawski (nauczyciel matematyki)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

Drugi język do wyboru: j. angielski lub j. niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — fizyka — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1A Zdjęcie klasy 1A

1B — Humanistyczna


Zapraszam Cię do klasy humanistycznej. W mojej intencji wszystkie zasoby mają Cię przygotować do aktywnego życia w społeczeństwie i obcowania z kulturą oraz wyposażyć w solidne narzędzia, umożliwiające kontynuację nauki na studiach wyższych.

Czytaj dalej...

Proponuję nie tylko wędrówkę po utartych szlakach podstawy programowej, ale i po bezdrożach edukacji. Zaproponuję podróż po teatrze, filmie, sztuce i filozofii, czyli po tych obszarach humanistyki, które nie znalazły się w formie szkolnych przedmiotów. Ponieważ nie wiem, jakie będą wasze preferencje, pozostawiam ustalenie szczegółów na wrzesień.

Myślę, że jest to wielka wartość naszej szkoły - elastyczność i otwartość na wasze pomysły i działania. Do tej pory każda klasa humanistyczna realizowała jakiś projekt związany z kulturą, braliśmy udział w olimpiadach i konkursach historycznych, językowych i artystycznych, tworzyliśmy koła teatralne, filozoficzne i krótkoterminowe projekty. Ponieważ podróże kształcą, co roku ruszaliśmy na niezapomniane wycieczki. Podobne wydarzenia mogą stać się i Twoim udziałem. Jeśli chcesz rzetelnie pracować i rozwijać się w wybranej dziedzinie, to zapraszam do mojej klasy - może razem stworzymy coś, z czego będziemy dumni?


Wychowawca: Michał Rocznik (nauczyciel historii)


Przedmioty rozszerzone:

 • j. polski
 • historia

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:

 • j. angielski lub j. niemiecki

Drugi język do wyboru: j.angielski, j. niemiecki lub j. francuski (inny niż wybrany w rozszerzeniu)


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — język obcy nowożytny — historia


Zdjęcie klasy 1B Zdjęcie klasy 1B

1C — Biologiczno–chemiczna


Klasa 1C nastawiona jest na realizję biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz przygotowanie do zdawania tych przedmiotów na egzaminie maturalnym.

Czytaj dalej...

W czasie edukacji w tej klasie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w lekcjach antropogenezy, systematyki i anatomii prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wrocławskich. Proponowane wyjazdy terenowe pozwolą ci obcować z przyrodą oraz ćwiczyć praktyczne umiejętności dotyczące np. oznaczania i rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.

Jeśli zechcesz wziąć udział w olimpiadach czy konkursach z przedmiotów przyrodniczych, uzyskasz fachową pomoc.

Ukończenie tego profilu daje Ci możliwość kontynuowania nauki na uczelniach przyrodniczych, medycznych, rolniczych, politechnicznych czy akademiach wychowania fizycznego. Kierunki, na które po ukończeniu tej klasy masz otwarte drzwi, to np.: medycyna, analityka medyczna, analityka kryminalistyczna i sądowa, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biofizyka, bioinformatyka, chemia, kosmetologia, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, stomatologia, weterynaria, itp.

Jeśli interesuje Cię przyroda, anatomia człowieka, eksperymenty chemiczne - ta klasa jest dla Ciebie.


Wychowawca: Irena Cymbalak-Basałyga (nauczyciel chemii)


Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Język wiodący: j. angielski
Drugi język: j. niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — biologia — chemia

Zdjęcie klasy 1C Zdjęcie klasy 1C

1D — Ogólna


Chcesz zostać inżynierem, genetykiem, chronić środowisko? A może jesteś humanistą pasjonującym się ludzkim umysłem i duszą, chcącym zgłębić ich zakamarki? Marzysz o zawodzie psychologa lub trenera personalnego? Jeśli fascynuje Cię przyroda, zachodzące w niej procesy oraz jej wpływ na życie ludzi, ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem!

Czytaj dalej...

Klasa ogólna jest w ofercie edukacyjnej naszej szkoły profilem przeznaczonym dla uczniów, którzy wciąż wahają się jaką drogą pójść. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli Ci wybrać jeden z wielu szeroko pojętych kierunków humanistycznych.

Wybór tej klasy pomoże Ci zrozumieć znaczenie przemian zachodzących w otaczającym świecie, rozwijać zdolności krytycznego myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń. Na lekcjach biologii poznasz otaczającą Cię przyrodę, a świat roślin i zwierząt nie będzie już dla Ciebie tajemnicą. Lekcje języka polskiego pozwolą Ci ten świat opisywać i dostarczać wiedzę o nim czytelnikom lub widzom. Dzięki możliwości redagowania gazetki szkolnej, pracy w sekcji medialnej i udziale w projektach będziesz mógł pogłębić swoje umiejętności dziennikarskie i komunikacyjne. Dodatkową zaletą jest, że wszystko to będziesz mógł robić po angielsku lub niemiecku. Znajomość języka niemieckiego możesz potwierdzić zdobywając międzynarodowy certyfikat DSD I lub DSD II. Pamiętaj! W XXI wieku znajomość języka na poziomie zaawansowanym nie jest już atutem - jest absolutnie niezbędna.

Nauka w klasie o profilu ogólnym nie tylko pomoże uczniom w osiągnięciu wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim rozwinie ich zainteresowania naukowe i kompleksowo przygotuje do podjęcia studiów przyrodniczych, psychologicznych lub humanistycznych w kraju i za granicą.

Perspektywy studiów: psychologia, pielęgniarstwo, dietetyka, rehabilitacja, biotechnologia, neurobiologia, inżynieria biomedyczna, analityka medyczna, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, weterynaria, zootechnika, technologia żywności i żywienia, wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, językoznawstwo, komunikacja medialna, dziennikarstwo, polonistyka, filologie obce.


Wychowawca: Beata Futkowska (nauczyciel języka niemieckiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • j. polski
 • biologia

Kolejny przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

Drugi język do wyboru: j.angielski, j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — język obcy nowożytny — biologia

Zdjęcie klasy 1D Zdjęcie klasy 1D

1E — Matematyczno–geograficzna


Jeżeli lubisz planować własne wyjazdy, podróże marzeń do innych krajów, czy też chcesz zająć się transportem towarów po całym świecie, to ta klasa jest stworzona dla Ciebie. Tak będzie również w tym wypadku, jeśli chciałbyś na przykład zostać rekinem giełdowym, zadbać o bezpieczne konta bankowe albo o czyste środowisko, a także wtedy jeśli byłbyś zainteresowany alternatywnymi źródłami energii czy walką ze smogiem. Po ukończeniu tego profilu wszystkie te perspektywy staną przed Tobą otworem.

Czytaj dalej...

Rozszerzony program nauczania z matematyki, geografii i wybranego przez Ciebie języka obcego pozwoli Ci lepiej zrozumieć funkcjonowanie świata i dobrze się przygotować do egzaminu maturalnego. Nauka w zespole klasowym rozwinie szczególnie Twoje kompetencje w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, technologii i inżynierii, przedsiębiorczości oraz rozumienia i tworzenia informacji. Dowiesz się więcej na ten temat, czytając informacje o przedmiotach rozszerzonych.

Perspektywy dalszej nauki: uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki jak również SGH i SGGW w Warszawie, AGH w Krakowie, Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Morski w Gdyni.

Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują studia na kierunkach: architektura krajobrazu, budownictwo, ekonomia, etnografia, finanse i bankowość, geodezja i kartografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja, zarządzanie.


Wychowawca: Beata Kucia (nauczyciel geografii)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia

Kolejny przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

Drugi język do wyboru: j. angielski lub j. niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — język obcy nowożytny — geografia


Zdjęcie klasy 1E Zdjęcie klasy 1E

Kontakt

W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Poniżej prezentujemy kilka możliwych form kontaktu.

e-mail: sekretariat@2lo.legnica.eu
tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71