Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Puchar Wyspiańskiego

Klasowe rywalizację o Puchar Wyspiańskiego

Cele rywalizacji:

 1. integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową,
 2. promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów,
 3. podniesienie frekwencji uczniów na godzinach lekcyjnych,
 4. motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce,
 5. motywowanie uczniów do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w konkursach, olimpiadach i zawodach,
 6. motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i pracy w wolontariacie, 
 1. Wyniki w nauce:
  Ocenia się średnią klasową 
 • za najlepszą średnią klasową – 15 punktów
 • za średnią klasową od 4,5 do 4,75- 5 punktów
 • za średnią klasową od 4,75- 7 punktów
 • za średnią klasową większą niż 4,75- 10 punktów

Ponadto za każdą osobę z czerwonym paskiem- 3 punkty (liczone tylko na końcu roku szkolnego).

 1. Frekwencja i zachowanie:
  a) za najwyższą frekwencję, co miesiąc- 5 punktów;
  b) za najmniejszą ilość ispóźnień w roku – 5 punktów
  c) za najlepszą frekwencję w semestrze – 10 punktów

Ponadto za każdą osobę z zachowaniem wzorowym- 3 punkty (liczone tylko na końcu roku szkolnego).

 1. Konkursy przedmiotowe i zawody sportowe:

a) za uczestnictwo w konkursach/zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim

 • – 15 punktów za I miejsce,
 • – 10 punktów za II miejsce,
 • – 5 punktów za III miejsce

b) za uczestnictwo na szczeblu ogólnopolskim klasa otrzymuje:

 • 20 punktów za finalistę,
 • 25 punktów za laureata.
 1. Aktywność klas w życiu szkoły:
 • Przygotowane apele lub akademie (interesujące, charakteryzowały się oryginalnością, zyskały uznanie)- 10 punktów
 • Każda osoba biorąca udział w akademii/występach- 1 punkt za osobę
 • WOLONTARIAT- 2 punkty od każdej osoby z klasy, która zaangażowała się w pojedynczą akcję
 1. Udział w akcjach SU:

W zależności od rodzaju i charakteru akcji, Samorząd Uczniowski będzie ustalał ilość punktów możliwych do zdobycia za poszczególne zadania. Jest to również kategoria, w której pojedynczo będzie można zdobyć najwięcej punktów.

 1. Utrata punktów

Samorząd Uczniowski zastrzega możliwość odjęcia punktów klasie, która nie wywiąże się z obowiązku, np. nie zjawi się na zebraniu samorządów klas. 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W REGULAMINIE KONKURSU:

https://docs.google.com/document/d/1mXVkahMj1hyLwt5Ae0UhtePWwsp6u1t_-XContwulog/edit?usp=sharing

Skip to content