Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Uzdolnieni Stypendium „zDolny Śląsk”

Z radością możemy poinformować, że trzech uczniów Naszej Szkoły otrzymało stypendia przyznawane w ramach dolnośląskiego systemu wspierania uzdolnień. Są to: Miłosz Myga z klasy 1m (stypendium naukowe), Wiktoria Niedzielenko z klasy 1m (stypendium sportowe) oraz Marta Sobiechowska z klasy 3a (stypendium artystyczne).

Program Stypendialny “zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program Stypendialny “zDolny Śląsk” to nagroda za talent i osobowość. Adresowany jest do uzdolnionych uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, którzy posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Program promuje obok uzdolnień także aktywność społeczną i postawy obywatelskie młodych ludzi.

Skip to content