Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Szkolne Koło Pierwszej Pomocy

kolo_pierwszej_pomocy

 CELE SZKOLNEGO KOŁA PIERWSZEJ POMOCY:

  • Popularyzowanie i podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży naszej szkoły;
  • Propagowanie zasad i wartości humanitarnych polskiego czerwonego krzyża poprzez organizowanie pokazów udzielania pierwszej pomocy;
  • Przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania;
  • Nauczenie zasad współpracy w grupie, zespole ratowników podczas udzielania pomocy poszkodowanemu (poszkodowanym).

Spotykać będziemy się, co dwa tygodnie w środy godz. 15.00-16.00 lub w przypadku zgłoszenia się chętnych osób.

Na zajęciach koła:

  • Poszerzycie swoją wiedzę teoretyczną.
  • Nabędziecie nawyki i umiejętności praktyczne.
  • Będziecie kształtować właściwe postawy prozdrowotne wśród koleżanek i kolegów i promować zdrowy styl życia, racjonalnego odżywiania i aktywności ruchowej.
  • Będziecie zapobiegać uzależnieniom oraz propagować akcje honorowego krwiodawstwa.
  • Efektem finalnym będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy na Dniach Otwartych Drzwi w naszej szkole oraz udział w konkursach i olimpiadach.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam
Opiekun SzKPP mgr Dorota Chmiel
Skip to content