Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Unesco Traktaty pokojowe (adhnames)

Traktaty pokojowe (adhnames) zawarte od II połowy XV do końca XVIII w. między Królestwem Polski a Cesarstwem Tureckim są jednym z siedemnastu wpisów reprezentujących polskie dziedzictwo dokumentacyjne. Przechowuje się je w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie jako przykład wzajemnej tolerancji i uznania wspólnych wartości w stosunkach międzynarodowych przez kraje różniące się kulturowo i religijnie. Dokumentem o szczególnej wadze jest „pokój wieczysty” zawarty w 1533r., w którym można dostrzec dążenia do zapewnienia trwałego pokoju w stosunkach z innymi krajami ponad podziałami religijnymi.

Skip to content