Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych

liczba punktów

za co przyznane

max. 100 pkt za wyniki testu gimnazjalnego
(0,2 x suma wyników wszystkich części egzaminu)
max. 72 pkt za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie:
ocena 6 — 18 pkt
ocena 5 — 17 pkt
ocena 4 — 14 pkt
ocena 3 — 8 pkt
ocena 2 — 2 pkt
7 pkt za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
max. 18 punktów za wymienione na świadectwie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach 
3 pkt za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

 

* Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów

Skip to content