Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Unesco Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku zginęło pięciu studentów, którzy podczas demonstracji domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Dzień języka ojczystego ma w założeniu pomoc w obronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Ponadto ideą obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata, a jednocześnie na konieczność jego ochrony i promocji wielojęzyczności, zagrożonej z powodu rosnącej liczby języków ginących.Z najnowszych statystyk wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a jednocześnie ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego. 
W bieżącym roku, kiedy obchodzona jest 70. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, warto także przypomnieć jej Artykuł 2, mówiący, że: „Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.” 

Skip to content