Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria 75-lecie

75-lecie Boiska sportowe – czy wiesz, że…?

W 1965 roku przy szkole rozpoczęto budowę boisk. Powstał harmonogram prac, każda klasa miała wyznaczone zadania i termin ich realizacji. Osobą odpowiedzialną za sprawną „budowę” był nauczyciel wychowania fizycznego – Jan Kosiak. Uczniowie w wyznaczonym dniu przychodzili w ubraniach roboczych i przynosili ze sobą odpowiednie narzędzia: łopaty, szpadle, grabie itp. Takim „gospodarczym” sposobem powstały przyszkolne obiekty sportowe, z których korzystali nie tylko uczniowie.

Fotografie z kroniki szkolnej. Tekst z publikacji A. Miernickiego „Historia jednej klasy… 1957…1968…2018”

75-lecie Radiowęzeł w II LO – czy wiesz, że…?

Każdego dnia, 5 minut przed długą przerwą rozbrzmiewa szkolny radiowęzeł. „Minister propagandy” informuje nas o zebraniach samorządu, agend szkolnych, czy sukcesach naszych uczniów. A jakie były początki „szkolnego komunikatora”? Pomysłodawcą był nauczyciel fizyki i chemii Adam Tomczyk. Uczniowie koła fizycznego w roku 1963 zrealizowali pomysł swojego profesora tak dobrze, że radiowęzeł służy do dziś.

Na fotografii Adam Tomczyk, nauczyciel fizyki i chemii, a w latach 1963 – 1970 dyrektor szkoły.
Tekst z publikacji A. Miernickiego „Historia jednej klasy…1957…1968…2018”, Oficyna Wydawnicza DEKORGRAF, Żagań 2018

75-lecie Pierwszy sztandar szkoły – czy wiesz, że…?

10 czerwca 1961 roku, szkole został wręczony sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Na uroczystości przybyli zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty, przedstawiciele władz Legnicy, absolwenci oraz uczniowie w strojach galowych (w mundurkach). Zaproszono też orkiestrę wojskową, która w kolumnie marszowej poprowadziła wszystkich do Domu Kultury im. G. Dua, gdzie wręczono dyrektorowi Kazimierzowi Kokotowi sztandar. W części artystycznej, uczniowie przedstawili fragment „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego. Obecnie pierwszy sztandar szkoły spoczywa w gablocie na przeciwko pokoju nauczycielskiego.
Tekst pochodzi z publikacji Andrzeja Miernickiego „Historia jednej klasy… 1957…1968…2018”, Oficyna Wydawnicza DEKORGRAF, Żagań 2018

75-lecie Patron szkoły – czy wiesz, że…?

Wspólną decyzją nauczycieli i uczniów na patrona szkoły wybrany został Stanisław Wyspiański. 9 lipca 1960 roku, Ministerstwo Oświaty zatwierdziło nazwę szkoły – Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Stanisława Wyspiańskiego. Komitet Rodzicielski rozpoczął zbiórkę środków pieniężnych na sztandar szkoły.

75-lecie Początki II LO – czy wiesz, że…?

Szkoła, po II wojnie światowej, zaczęła funkcjonować w 1948 roku pod patronatem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 22 stycznia 1949 roku Ministerstwo Oświaty potwierdziło swoim zarządzeniem, że powołano państwową szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego (wejście od ulicy Zielonej) i licealnego (wejście od strony parku). Dwustopniowy charakter został zachowany do 17 lutego 1967 r. Tego dnia, decyzją Komisji Wydziału Oświaty podzielono jednostkę na dwie samodzielne placówki:
– Szkołę Podstawową nr 9
– II Liceum Ogólnokształcące

 

75-lecie Zegary II LO – czy wiesz, że…?

II LO, jak przystało na „podwójną szkołę”(pierwszy wpis), zaopatrzona została w dwie tarcze zegarowe, które ulokowano na osi obu wejść do budynku nad oknami trzeciej kondygnacji. Mechanizm dziewiętnastowiecznego zegara nie zachował się, jednak jego opis odnajdujemy w „Liegnitz Heimatbrief” z 1969 roku. Dowiadujemy się, iż „bijące serce”, czyli mechanizm zegara umieszczony był na strychu w specjalnym czworokątnym pomieszczeniu. Był to zegar kwadransowy, z systemem uruchamiającym młoty uderzające w dzwony znajdujące się na klatkach schodowych obu budynków, a także wahadłem regulującym ruch wskazówek. Do każdego z cyferblatów można było dostać się po kilku stopniach w belkach stropowych. W tarczach znajdowały się otwory, przez które można było podziwiać widoki, z jednej strony na założenie parkowe, a z drugiej na kamienice przy ulicach Zielonej, Wrocławskiej i pobliski kościół. Obecnie szkoła posiada zegary sterowane elektronicznie. Pierwszy tego typu zegar wskazówkowy zainstalowała w 1998 roku firma Elemik z Wrocławia. Od 2006 roku funkcjonowaniem zegarów zajmuje się firma Rek ze Szczecina.

Tekst Grażyny Humeńczuk z książki „Śladami legnickich zegarów”, fotografia Dariusza Berdysa  z książki „Śladami legnickich zegarów”
Książka dostępna w bibliotece szkolnej.

75-lecie Lipa F. Schillera – czy wiesz, że…?

Friedrich Schiller (1759 – 1805) był najwybitniejszym, obok J. W. Goethego, niemieckim poetą i dramatopisarzem epoki. W całym kraju setną rocznicę jego śmierci obchodzono z wielkim rozmachem. W Legnicy jubileusz ten uczczono 9 maja 1905 roku posadzeniem lipy, która upamiętniać miała poetę. Ten znak pamięci ulokowano przy ul. Zielonej, na środku placu wokół, którego znajdowały się ławki (naprzeciw pomnika poległych w wojnie 1870 – 1871).

75-lecie II LO – czy wiesz, że…?

Budynek szkoły został wybudowany pomiędzy Grünstraße (ul. Zielona), a Jochmann Alle (ul. Powstańców Śląskich). Przed wojną nazywana była Grünschule (Zieloną Szkołą) lub Haagschule. Mieściły się tutaj siedziby ewangelickiej szkoły powszechnej nr 6 i 7. Pierwsza była dla chłopców, a jej rektorem został Hermann Rindfleisch, druga dla dziewcząt z rektorem Eduardem Jacobaschem. Ich powstanie zostało zatwierdzone przez władze miasta 18 października 1897 r. Obiekt zbudowano między sierpniem 1898 r., a październikiem 1899 r. według projektu kierownika miejskiego urzędu budowlanego Lothara Schönfelda.

75-lecie Jubileusz II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

Jubileusz Drugiego w Legnicy czyli 75 – lecie “Hogwartu”

Szanowni absolwenci, pracownicy byli i obecni oraz uczniowie. Prosimy o włączenie się do obchodów 75-lecia Naszej Szkoły. Częścią materialną zajmują się określone osoby w Naszej Szkole. Pan Michał Rocznik zajmuje się skrawkami pamięci jakie nosicie jeszcze w sobie – i by doszczętnie nie zmełły ich bezlitosne żarna czasu proszi, aby je zapisać albo nagrać film w smartfonie. Przyjmowane są anegdoty na temat życia 2 LO.

Skip to content