Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

75-lecie Lipa F. Schillera – czy wiesz, że…?

Friedrich Schiller (1759 – 1805) był najwybitniejszym, obok J. W. Goethego, niemieckim poetą i dramatopisarzem epoki. W całym kraju setną rocznicę jego śmierci obchodzono z wielkim rozmachem. W Legnicy jubileusz ten uczczono 9 maja 1905 roku posadzeniem lipy, która upamiętniać miała poetę. Ten znak pamięci ulokowano przy ul. Zielonej, na środku placu wokół, którego znajdowały się ławki (naprzeciw pomnika poległych w wojnie 1870 – 1871).
Uroczystość zgromadziła dzieci i młodzież z legnickich szkół, przedstawicieli miejskich władz, stowarzyszeń, cechów i wojska. Ceremonię rozpoczął i zakończył występ męskich chórów, które wykonały utwory skomponowane do tekstów Schillera. Nieco później pod drzewem ustawiono blok granitu, podarowany przez właściciela kamieniołomów w Strzegomiu C. F. Lehmanna i zamocowano na nim żeliwną tablicę z napisem. Głosił on, że lipa poświęcona jest Schillerowi, a tablica ufundowana została przez współwłaściciela fabryki maszyn i odlewni żelaza, radcę handlowego Maxa Hubnera. Dzięki obu fundatorom, jak pisał dziennikarz miejscowej gazety, „plac i lipa nabrały odpowiedniego znaczenia”. Drzewo jak i kamień, znajdują się do dzisiaj na swoim pierwotnym miejscu, obecnie w obrębie posesji II Liceum Ogólnokształcącego. Z inicjatywy absolwentów liceum najpierw zrekonstruowano zaginioną tablicę, a później absolwenci ufundowali nową i odrestaurowali kamień, na którym była umieszczona. Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się 24 kwietnia 2005 r. z udziałem przedstawicieli władz, absolwentów, uczniów i nauczycieli. Dwieście lat po śmierci Fridricha Schillera i sto lat po posadzeniu lipy Schillera.

Tekst i zdjęcie z książki D. Zaleskiej – Barbeki „Legnicki Park Miejski: zielone serce miasta”, Wydawnictwo Edytor, Legnica 2010 r. (książka dostępna w szkolnej bibliotece)

Skip to content