Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Stypendia

Stypendia Program Stypendialny „zDolny Śląsk”

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, włosy, ludzie stoją i odzież wierzchniaProgram Stypendialny “zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez  Fundację i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. W tym roku szkolnym wśród stypendystów znaleźli się nasi uczniowie: Iwona Łazarów (3B) – stypendium za działalność społeczną, Hanna Galicka (1E) – stypendium artystyczne oraz Miłosz Chojecki (3A) – stypendium sportowe.

StypendiaUzdolnieni Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie naszej szkoły: Dorota Sobuś (2g) i Miłosz Chojecki (3a) otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium zostało przyznane za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie uzyskali najwyższe średnie ocen: Miłosz wśród uczniów liceum trzyletniego, a Dorota wśród uczniów liceum czteroletniego.

Stypendia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

27 listopada we Wrocławiu miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Tegoroczną stypendystką PRM z naszej szkoły jest Marta Sobiechowska z klasy 3 a, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole: 5,7. Marta została stypendystką PRM już po raz drugi. Uczennica odnosi sukcesy w licznych konkursach recytatorskich i nie tylko. Angażuje się również w życie szkoły jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. I to sprawia jej na co dzień największą radość.

Stypendia Stypendyści II LO

stypendyściPodczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 2018-2019, która odbyła się w Sali Maneżowej, zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczniów. Z naszej szkoły stypendia otrzymali:

stypendium naukowe: Marta Sobiechowska (1a), Aleksandra Mitek (1a), Mikołaj Janusz (1a), Aleksandra Rozmus (2a), Michał Janik (absolwent 3a), Aleksandra Jania (absolwent 3a), Sebastian Pięta (absolwent 3a), Jakub Jastrzębski (absolwent 3a), 

stypendium artystyczne: Wiktoria Tur (2d), Karolina Kornatowska (absolwent 3c), 

stypendium sportowe: Szymon Malec (1a), Dominika Danielewicz (1c), Paweł Woźniak (1d), Marcin Gołębiowski (2a), Weronika Glińska (2e), Wojciech Chomąt (absolwent 3e),

Stypendia Gala wręczenia dyplomów stypendystom

Iza Wielgucka 2cW 30 listopada we Wrocławiu, miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Tegoroczną stypendystką PRN z naszej szkoły jest Izabela Wielgucka z klasy 2 a, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole: 5,69. Iza bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Znajduje także czas na realizację innych poza nauką – zainteresowań. Od drugiej klasy szkoły podstawowej uczęszcza do Szkoły Muzycznej w Legnicy. Gra na fortepianie. Jest również członkiem szkolnego chóru „Cantus”, z którym koncertuje uświetniając uroczystości szkolne jak i miejskie. 

Stypendia Stypendyści II LO

Podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 2017-2018, która odbyła się w Sali Maneżowej, zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczniów. Z naszej szkoły stypendia otrzymali:

stypendium naukowe: Krzysztof Wojciechowski (absolwent 3e), Piotr Lizak (absolwent 3c), Grzegorz Krawiec (absolwent 3a), Aleksandra Jania (3a), Alicja Kozłowska (3a), Jakub Jastrzębski (3a), Michał Janik (3a)

stypendium artystyczne: Anna Maras (3b)

stypendium sportowe: Marcin Gołębiowski (2a), Wojciech Chomąt (3e), Weronika Golińska (2d). 

Stypendia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

29 listopada 2016 r w sali widowiskowej Zespołu Szkół Nr XIV we Wrocławiu, miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Naszą szkołę wspaniale reprezentował Krzysztof Wojciechowski z klasy 3E  

Stypendia Stypendium Prezydenta Miasta Legnicy

Pragniemy poinformować, że 19 naszych uczniów uzyskało Stypendium Prezydenta Miasta Legnicy. Wśród nich 8 to stypendia sportowe, a pozostałe 11 są stypendiami ogólnymi.

Laureaci będą mogli odebrać nagrody na miejskiej inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się w Akademii Rycerskiej 1 września o godzinie 11:00.

Wyróżnieni uczniowie to:

Stypendia STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW

Piotr Andrzejewski z klasy 2a odebrał dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów z rąk Pani Kurator Beaty Pawłowicz. Stypendium zostało przyznane za najwyższą średnią ocen w szkole uzyskaną w ubiegłym  roku szkolnym.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendia Nagrodzeni uczniowie

Znamy już listę uczniów naszej szkoły, którym przyznano stypendia Prezydenta Miasta Legnicy.

Stypendium naukowe otrzymali:
  • Piotr Marczuk (absolwent kl. 3A)
  • Sławomir Jadłosz (absolwent kl. 3A)
  • Paweł Starzyński (3A)
  • Michał Mazurek (absolwent kl. 3C)
  • Agnieszka Pałczak (3A)
  • Krzysztof Wojciechowski (2E)
Stypendium artystyczne otrzymała:
  • Paulina Dojlido (absolwent kl. 3E)
Stypendium sportowe otrzymali:
  • Mateusz Szczygieł (absolwent kl. 3E)
  • Katarzyna Makaś (3A)

Skip to content