Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Stypendia

StypendiaUzdolnieni Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczennica klasy 2a Antonina Jarecka otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskanie najwyższej średniej ocen wśród uczniów II LO w roku szkolnym 2022/2023.

Stypendia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Dorota Sobuś (4g) otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2021/2022 za najwyższą średnią w szkole- jest to trzecie stypendium PRM dla Doroty Sobuś.

Stypendia Stypendia „zDolny Śląsk”

Uczennica Naszego Liceum – Maja Siwik (1C) – uzyskała stypendium naukowe podczas XXI edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Stypendia otrzymało także dwoje absolwentów Szkoły: Iwona Łazarów (stypendium w kategorii społecznej) oraz Miłosz Chojecki (stypendium sportowe).

Stypendia Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dwie uczennice Naszej Szkoły zostały uhonorowane Stypendiami Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce w roku 2020/2021. Stypendium to jest przyznawane uczniom o najwyższej średniej ocen, a otrzymały je: Dominika Wójcik (3A) – za najwyższą średnią ocen wśród uczniów po gimnazjum, a także Dorota Sobuś (3G) – za najwyższą średnią ocen wśród uczniów po szkole podstawowej. Warto wspomnieć, że w przypadku Doroty Sobuś jest to drugie z rzędu stypendium PRM. 

Stypendia Stypendyści w Naszym Liceum

fot. Piotr Krzyżanowski

1 września 2021 roku w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej w Legnicy zostały wręczone Stypendia Prezydenta Miasta Legnicy. Z przyjemnością informujemy, że w gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się także uczniowie Naszego Liceum, którzy otrzymali stypendia w następujących kategoriach

Stypendia Program Stypendialny „zDolny Śląsk”

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, włosy, ludzie stoją i odzież wierzchniaProgram Stypendialny “zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez  Fundację i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. W tym roku szkolnym wśród stypendystów znaleźli się nasi uczniowie: Iwona Łazarów (3B) – stypendium za działalność społeczną, Hanna Galicka (1E) – stypendium artystyczne oraz Miłosz Chojecki (3A) – stypendium sportowe.

StypendiaUzdolnieni Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie naszej szkoły: Dorota Sobuś (2g) i Miłosz Chojecki (3a) otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium zostało przyznane za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie uzyskali najwyższe średnie ocen: Miłosz wśród uczniów liceum trzyletniego, a Dorota wśród uczniów liceum czteroletniego.

Stypendia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

27 listopada we Wrocławiu miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Tegoroczną stypendystką PRM z naszej szkoły jest Marta Sobiechowska z klasy 3 a, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole: 5,7. Marta została stypendystką PRM już po raz drugi. Uczennica odnosi sukcesy w licznych konkursach recytatorskich i nie tylko. Angażuje się również w życie szkoły jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. I to sprawia jej na co dzień największą radość.

Stypendia Stypendyści II LO

stypendyściPodczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 2018-2019, która odbyła się w Sali Maneżowej, zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczniów. Z naszej szkoły stypendia otrzymali:

stypendium naukowe: Marta Sobiechowska (1a), Aleksandra Mitek (1a), Mikołaj Janusz (1a), Aleksandra Rozmus (2a), Michał Janik (absolwent 3a), Aleksandra Jania (absolwent 3a), Sebastian Pięta (absolwent 3a), Jakub Jastrzębski (absolwent 3a), 

stypendium artystyczne: Wiktoria Tur (2d), Karolina Kornatowska (absolwent 3c), 

stypendium sportowe: Szymon Malec (1a), Dominika Danielewicz (1c), Paweł Woźniak (1d), Marcin Gołębiowski (2a), Weronika Glińska (2e), Wojciech Chomąt (absolwent 3e),

Stypendia Gala wręczenia dyplomów stypendystom

Iza Wielgucka 2cW 30 listopada we Wrocławiu, miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Tegoroczną stypendystką PRN z naszej szkoły jest Izabela Wielgucka z klasy 2 a, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole: 5,69. Iza bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Znajduje także czas na realizację innych poza nauką – zainteresowań. Od drugiej klasy szkoły podstawowej uczęszcza do Szkoły Muzycznej w Legnicy. Gra na fortepianie. Jest również członkiem szkolnego chóru „Cantus”, z którym koncertuje uświetniając uroczystości szkolne jak i miejskie. 

Skip to content