Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Unesco

Unesco Kodeks supraski

Kodeks supraski to manuskrypt napisany prawdopodobnie
na początku XI na Bałkanach. Prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku trafił do Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, gdzie został odnaleziony latem 1823 roku.

Rękopis ten jest jedynym na świecie tak obszernym zabytkiem wczesnego piśmiennictwa słowiańskiego. Obecnie kodeks jest podzielony na trzy części. Największa z nich znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, kolejna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lublanie, a ostatnia najmniejsza w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu. W 2007 Kodeks został wpisany na listę Pamięci Świata UNESCO.

Unesco Archiwum Komisji Edukacji Narodowej

21 grudnia UNESCO przypomina nam o Archiwum Komisji Edukacji Narodowej (KEN) wpisanym w roku 2007 na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego. Dlaczego jest to tak ważne? Dokumenty wydane przez Komisję uważane są za pionierskie w skali światowej. Wprowadzały one innowacyjne, jak na tamte czasy, reformy w szkolnictwie, sama Komicja Edukacji Narodowej nazywana jest pierwszym ministerstwem edukacji, nic więc dziwnego, że staramy się pamiętać o jej osiągnięciach. 

Unesco 21 Postulatów Gdańskich

W 2003 lista 21 Postulatów Gdańskich wpisana została na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO – Pamięć Świata. Jest to lista postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa. Lista żądań powstała na podstawie postulatów strajkujących zakładów pracy, po gorących dyskusjach w gronie liderów strajku (ostatecznie zredagował je Bogdan Borusewicz). 18 sierpnia kierownictwo MKS zdecydowało o podaniu treści postulatów do publicznej wiadomości. 

 

Unesco Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej

Konfederacja została uchwalona przez sejm konwokacyjny
28 stycznia 1573 r. podczas bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta. Konfederacja warszawska była dokumentem wzniosłym
w założeniach. Od założeń do realizacji pozostaje jednak daleka droga. Boleśnie przekonali się o tym arianie, którzy negowali istnienie Trójcy Świętej. W końcu zostali wypędzeni z Rzeczpospolitej
w 1658 roku.
 

Unesco Archiwum Getta Warszawy

Podziemne Archiwum Getta Warszawy, tzw. Archiwum Ringelbluma, wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno najważniejszych świadectw o Zagładzie Żydów polskich. Powstało w listopadzie 1940 r. z inicjatywy historyka dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale utworzonej przez niego organizacji Oneg Szabat (Radość Soboty − od sobotnich spotkań). Grupa ta, licząca kilkanaście osób, podjęła zadanie zbierania i opracowania szeroko pojętej dokumentacji losów Żydów pod okupacją niemiecką. Działalność Oneg Szabat była całkowicie tajna.

Unesco Rękopisy Fryderyka Chopina

Przedstawiamy kolejny punkt z polskiej Listy Pamięci Świata. Tym razem będą to rękopisy Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Tworzył w epoce romantyzmu. Urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli koło Warszawy. To właśnie tam zasłynął jako wybitnie uzdolnione dziecko. Od najmłodszych lat uczył się muzyki, matka dawała mu domowe lekcje gry na pianinie. Podczas kształcenia się w liceum rozwijał swoją pasję. 

Unesco Autograf De revolutionibus

Jeden z polskich obiektów na liście pamięci świata wpisany w 1999 r to Autograf De revolutionibus. Jest to najcenniejszy i najsławniejszy autograf przechowywany w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autograf napisał własnoręcznie Mikołaj Kopernik łaciną i greką, używając kursywy humanistycznej. W dziele tym Kopernik przedstawia teorię heliocentryczną, tworząc podstawy nowoczesnej astronomii i nowożytnej wizji wszechświata.

Unesco Toruń

W czasie naszej klasowej wycieczki odwiedziliśmy Toruń. Chcemy Wam przybliżyć to piękne miasto.

Toruński zabytkowy średniowieczny zespół miejski jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych architektonicznie miejsc w Europie i na świecie. Znalazło to wyraz we wpisaniu na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 1997 roku.
Pomimo zniszczeń z 1703 r. i późniejszych XIX-wiecznych centrum Torunia jest prawdziwym skarbcem architektury począwszy od gotyckiej poprzez renesansową, manierystyczną, barokową, klasycystyczną po secesyjną i eklektyczną.

Unesco UNESCO – Lista Pamięci Świata

W tym roku szkolnym koło Unesco chce zainteresować Was zagadnieniami związanymi z Listą Pamięci Świata. Jest to bezcenne świadectwo historii, rozwoju cywilizacyjnego świata, źródło wiedzy o różnych kulturach i społeczeństwach, archiwum pamięci zbiorowej. Powstanie Programu Pamięć Świata w 1992 roku wynikało ze świadomości znaczenia, a jednocześnie strat i zagrożeń dziedzictwa dokumentacyjnego, konieczności zapewnienia jego długotrwałej ochrony oraz potrzeby upowszechnienia dostępu do niego.