Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Unesco

Unesco Promote sustainable environment

Postanowiliśmy przybliżyć wam niektóre zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i problemami światowymi, którymi zajmuje się ONZ i Unesco. Oto pierwszy z nich:

Unesco Promote sustainable environment

Troska o naszą planetę stała się ważnym aspektem w życiu człowieka. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) umożliwia ludziom zmianę sposobu myślenia i działania na rzecz dobra naszej planety. UNESCO ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji w tym zakresie. Chcą pomóc ludziom w rozwoju ich wiedzy, umiejętności i zachowań mających na celu ochronę planety. Organizacja chce zapobiec zmianie klimatu i  zachować różnorodność biologiczną.

Unesco Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Kiedy po II Wojnie Światowej powstało UNESCO, miało ono na celu wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, narodowość, religię, płeć, poglądy czy status społeczny.

10 grudnia 1948 roku  w Paryżu ogłoszona została Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Już pierwszy artykuł tego dokumentu jasno określa podstawowe zasady którymi powinniśmy się kierować
i które powinniśmy respektować: 

„Wszyscy  ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. 

Unesco Międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo

W tym roku szkolnym klub Unesco postara się przybliżyć Wam rolę ONZ w rozwiązywaniu problemów światowych.

Głównym celem Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1945 r. jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Jako organizacja podejmuje różne działania, które doprowadzają do tego aby kraje czuły się bezpiecznie i nie były zagrożone. ONZ zapobiega konfliktom, a ponadto pomaga stronom w konflikcie w zawarciu pokoju. Kolejnym z ważnych zadań jest stwarzanie warunków, które pozwalają utrzymywać pokój i tym samym rozwój.

Unesco Obiekty UNESCO w Wielkiej Brytanii

Szkolny klub Unesco chciałby przybliżyć wam miejsca, które odwiedziliśmy w Wielkiej Brytanii związane ze światowym dziedzictwem. Na liście światowego dziedzictwa znajduje się 27 obiektów w Wielkiej Brytanii – 24 kulturowe, dwa przyrodnicze oraz jeden mieszany.

Pierwszym z nich jest zabytek okresu neolitu i epoki brązu. Głównymi obiektami objętymi wpisem są kamienne kręgi Stonehenge i Avebury, zbudowane w latach 3700-1600 r. p.n.e., oraz kopiec Silbury Hill zbudowany około 2400 lat p.n.e.