Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Unesco

Unesco Światowy Dzień Wolności Prasy

3 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Wolności Prasy. Został on ustanowiony 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Reporterów bez Granic, w trakcie którego w demonstracjach i petycjach, artykułach prasowych i internetowych domagali się oni zniesienia wszelkich form cenzury w tzw. nowych mediach, uwolnienia zatrzymanych niesłusznie dziennikarzy, którzy niejednokrotnie znaleźli się w areszcie bez procesu, ujawnienia miejsca pobytu zaginionych w konfliktach wojennych korespondentów oraz wolnego dostępu do informacji w rejonach, w których jest on ograniczony.

Unesco Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Święto obchodzone 18 kwietnia w większości krajów świata. Zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisane przez UNESCO do rejestru imprez kulturowych o znaczeniu światowym w 1983 roku. Głównym celem jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego.

W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.

Unesco Światowy Dzień Poezji

UNESCO po raz pierwszy obchodziło Światowy Dzień Poezji podczas 30. Ogólnej Konferencji w Paryżu w 1999 roku w celu wsparcia różnorodności językowej poprzez poetycką ekspresję oraz zwiększenia szans dla zagrożonych języków, aby zostały usłyszane.
Dzień obchodzony jest co roku 21. Marca. Jego celem jest propagowanie czytania, propagowania i pisania utworów o charakterze poetyckim. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie.

Unesco Dzień Kobiet

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca. Dzień został ustanowiony w 1910 roku w celu krzewienia idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet. W latach 1908-11 w USA odbyło się wiele protestów kobiet – żądały one równych praw politycznych i ekonomicznych. Uczestniczkami były głównie pracownice fabryk, w których panował powszechny wyzysk.
Święto to straciło swój feministyczny wydźwięk, a stało się po prostu okazją do okazania szacunku płci pięknej. Mężczyźni w ten dzień wręczają znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. 
W tym pięknym dniu składamy wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarz i byście zawsze czuły  się doceniane.

Unesco Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku zginęło pięciu studentów, którzy podczas demonstracji domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Dzień języka ojczystego ma w założeniu pomoc w obronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Ponadto ideą obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata, a jednocześnie na konieczność jego ochrony i promocji wielojęzyczności, zagrożonej z powodu rosnącej liczby języków ginących.

Unesco Światowy Dzień Radia

13 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Radia.

Jest to święto obchodzone od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii który ma upamiętniać inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku. Z inicjatywą wyszła Academia Española de la Radio 20 września 2010. Do dyrektora generalnego UNESCO wniosek trafił 26 sierpnia 2011. Pierwsze obchody odbyły się 13 lutego 2012.

Unesco Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce

11 lutego Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce

Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Obchody tego święta mają na celu uznanie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych. Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach m.in.: mniejszego zaangażowania kobiet w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie) oraz preferowania przez nie określonych dziedzin naukowych. W XX wieku większość uniwersytetów przestała przyjmować w grono studentów wyłącznie mężczyzn.

Unesco Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

UNESCO w ten sposób wyraża swoje zaangażowanie w zwalczanie rasizmu i wszelkich innych form nietolerancji, które mogą prowadzić do grupowej przemocy. 27 stycznia przypada rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez wojska radzieckie w 1945 r. 

Unesco Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

10 grudnia 2017 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wchodzi w siedemdziesiąty rok obowiązywania.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta została w Paryżu, 10 grudnia 1948 roku. Zapisano w niej najważniejsze prawa, przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych. Deklaracja stała się podstawą międzynarodowych dokumentów chroniących prawa człowieka.

UNESCO, które powstało tuż po zakończeniu II wojny światowej dla “budowania pokoju w umysłach ludzi”, miało znaczący wkład w powstanie i treść Deklaracji.

Unesco Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

 
Jest to święto międzynarodowe, obchodzone co roku 29 listopada, w rocznicę przyjęcia rezolucji o podziale Palestyny na dwie części – żydowską i arabską. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 grudnia 1977r i po raz pierwszy obchodzone było w 1978 roku. Święto ma na celu solidarność i wsparcie dla Palestyny. W ramach obchodów tego dnia odbywają się wystawy na temat praw Palestyńczyków oraz inne wydarzenia kulturalne.