Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Unesco

Unesco Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce

11 lutego Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce

Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Obchody tego święta mają na celu uznanie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych. Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach m.in.: mniejszego zaangażowania kobiet w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie) oraz preferowania przez nie określonych dziedzin naukowych. W XX wieku większość uniwersytetów przestała przyjmować w grono studentów wyłącznie mężczyzn.

Unesco Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

UNESCO w ten sposób wyraża swoje zaangażowanie w zwalczanie rasizmu i wszelkich innych form nietolerancji, które mogą prowadzić do grupowej przemocy. 27 stycznia przypada rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez wojska radzieckie w 1945 r. 

Unesco Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

10 grudnia 2017 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wchodzi w siedemdziesiąty rok obowiązywania.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta została w Paryżu, 10 grudnia 1948 roku. Zapisano w niej najważniejsze prawa, przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych. Deklaracja stała się podstawą międzynarodowych dokumentów chroniących prawa człowieka.

UNESCO, które powstało tuż po zakończeniu II wojny światowej dla “budowania pokoju w umysłach ludzi”, miało znaczący wkład w powstanie i treść Deklaracji.

Unesco Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

 
Jest to święto międzynarodowe, obchodzone co roku 29 listopada, w rocznicę przyjęcia rezolucji o podziale Palestyny na dwie części – żydowską i arabską. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 grudnia 1977r i po raz pierwszy obchodzone było w 1978 roku. Święto ma na celu solidarność i wsparcie dla Palestyny. W ramach obchodów tego dnia odbywają się wystawy na temat praw Palestyńczyków oraz inne wydarzenia kulturalne.

Unesco Dzień eliminacji przemocy wobec kobiet

25 listopada obchodzony był Międzynarodowy dzień eliminacji przemocy wobec kobiet.

Datę wybrano nieprzypadkowo – 25 listopada 1960 r. w rządzonej po dyktatorsku przez Rafaela Trujillo Dominikanie zamordowano trzy siostry Mirabal.

Przemoc wobec kobiet to poważny problem społeczny, często przemilczany i nie traktowany poważnie. Udajemy, że go nie ma… 

Unesco Bądź bezpieczny na drodze

wizyta policji27 listopada klasy 1A, 1B, 1D i 1E wzięły udział w prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego na temat zachowania zasad bezpieczeństwa drogowego.

Unesco Światowy dzień telewizji

Coroczne święto obchodzone 21 listopada, upamiętniające obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.

Przy podejmowaniu uchwały 11 głosów było przeciw.

Obchodom Światowego Dnia Telewizji sprzyja globalna wymiana programów poruszających tematy pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także kultury.

 Jest to także okazja do przybliżenia historii telewizji, jakie możliwości nam daje, a także jaki wywiera wpływ na życie społeczeństwa oraz jakie zagrożenia wiążą się z jej oglądalnością.

Telewizja przyczynia się do postępu i poprawy warunków życia ludzi na świecie, dzięki niej docierają do nas informacje z całego świata.

Unesco Światowy Dzień Tolerancji

Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu: znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i  informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Unesco Światowy Dzień Filozofii

 Światowy Dzień Filozofii to święto obchodzone co roku w trzeci czwartek listopada.  Tego roku wypada ono 16 listopada

       Pierwszy raz Dzień Filozofii obchodzono 21 listopada 2002 roku w ramach wewnętrznych postanowień UNESCO.  Oficjalnie ogłoszono trzeci czwartek listopada na Konferencji Generalnej w Paryżu w 2005 roku.

Obchody mają na celu zwrócenie uwagi na znaczenie filozofii i zachęcenie społeczeństwa (w szczególności młodzieży) do zainteresowania się tym tematem jako dyscypliną nauki. Mają również być inspiracją do krytycznego myślenia i debaty filozoficznej nad problemami współczesnego świata.

Organizowane są sympozja, wykłady, konferencje a także dni otwarte i warsztaty wśród młodzieży akademickiej. Umożliwia to wszystkim wzięcie udziału bez względu na zawód.

Jako jeden z symboli filozofii uznawana jest dobrze wszystkim znana rzeźba ,,Myśliciela” Auguste’a Rodina.

Unesco Światowy Dzień Nauki Dla Pokoju i Rozwoju

Światowy Dzień Nauki Dla Pokoju i Rozwoju obchodzony 10.11 jest częścią Światowego Tygodnia Nauki i Pokoju. Dzień ten został ustalony na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2001r.

Celem obchodów jest :

 – podniesienie świadomości na temat roli nauki w społeczeństwie pokoju,

 – solidarność we wspieraniu krajowej i międzynarodowej nauki w poszczególnych krajach,

 – zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed nauką,

– zwiększenie wsparcia dla osiągnięć naukowych

Przesłanie Światowego Dnia Nauki nawiązuje także do zaangażowania UNESCO w rozwój międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej, jako ważnego elementu promowania pokojowego i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Tegoroczny temat brzmi: ,,Nauka dla globalnego porozumienia”.