Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Dla Rodziców

Dane do wpłat na radę szkoły:

RADA SZKOŁY przy II Liceum Ogólnokształcącym

ul. Zielona 17

59-220 Legnica

PKO BP 60 1020 3017 0000 2602 0019 6113

(w tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko)


Informacje o ubezpieczeniu NNW dla uczniów (rok szkolny 2019-2020)
Bezpieczny.pl / T.U. Generali
Nr polisy dla klas pierwszych i drugich: 90000059203
Nr polisy dla klas trzecich: 90000208173

OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)

Jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego Bezpieczny.pl/ T.U. Generali z polisy indywidualnej lub grupowej imiennej? Jakie dokumenty należy złożyć?

  • kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  • kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
  • kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia skutków doznanych urazów (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
  • numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  • zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  • listownie na adres: Generali T.U. S.A. Departament Centrum Likwidacji Szkód, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

UWAGA!

W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:

  • Infolinia Generali [pn-pt 08:00-18:00]: 913 913 913*Infolinia Bezpieczni.pl [pn-pt 08:00-17:00]: (58) 718 92 53*
  • SMS o treści „SZKODA” na nr 604 441 091*  
  • kontakt z opiekunem polisy – Tomasz Godek tel. 791 800 907

Kalendarz szkolny 2019/2020

Spotkania z rodzicami (zawsze w czwartki o godzinie 17:00):

12.09.2019 – zebrania rodziców klas I-III
24.10.2019 – zebrania rodziców klas I-III
12.12.2019 – konsultacje rodziców klas I-III (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach I-III)
23.01.2020 – zebranie semestralne rodziców klas I-III
12.03.2020 – zebranie klas I-III (zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach III)
21.05.2020 – konsultacje rodziców klas I-II (zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach I-II)

inne

02.09.2019 – rozpoczęcie roku szkolnego
I okres dla klas I-III – 02.09.2019 – 24.01.2020
II okres dla klas I-II – 27.01.2020 – 26.06.2020
II okres dla klas III – 27.01.2020 – 24.04.2020
Zakończenie zajęć dydaktycznych klas I-II – 26.06.2020
Zakończenie zajęć dydaktycznych klas III – 24.04.2020
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 – 31.12.2019
Ferie zimowe 10.02-23.02.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020-14.04.2020

dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

14.10.2019 (poniedziałek) – Dzień Edukacji Narodowej

02.01.2020 (czwartek)/ 03.01.2020 (piątek)

20.03.2020 (piątek) – Dzień Otwarty II LO
24.04.2020 (piątek) – Zakończenie klas III

4.05. – 06.05.2020 – egzaminy pisemne z j. polskiego, matematyki i j. obcych
12.06.2020 (piątek) – dzień po Bożym Ciele