Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Dla Rodziców

Dane do wpłat na radę szkoły:

RADA SZKOŁY przy II Liceum Ogólnokształcącym

ul. Zielona 17

59-220 Legnica

PKO BP 60 1020 3017 0000 2602 0019 6113

(w tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko)


Informacje o ubezpieczeniu NNW dla uczniów (aktualizacja 20.11.2018):

 • OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)
 • informacja jak należy zgłosić szkodę:
  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia 
  2. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
             Można również zadzwonić: Tomasz Godek tel. 791 800 907


Kalendarz szkolny 2018/2019

Spotkania z rodzicami (zawsze w czwartki o godzinie 17:00):

13.09.2018 – zebrania rodziców klas I-III
25.10.2018 – zebrania rodziców klas I-III
13.12.2018 – konsultacje rodziców klas I-III (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach I-III)
24.01.2019 – zebranie semestralne rodziców klas I-III
14.03.2019 – zebranie klas I-III (zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach III)
16.05.2019 – konsultacje rodziców klas I-II (zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach I-II)

inne

03.09.2018 – rozpoczęcie roku szkolnego
I okres dla klas I-III – 03.09.2018 – 25.01.2019
II okres dla klas I-II – 11.02.2019 – 21.06.2019
II okres dla klas III – 11.02.2019 – 26.04.2019
Zakończenie zajęć dydaktycznych klas I-II – 21.06.2019
Zakończenie zajęć dydaktycznych klas III – 26.04.2019
Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018 – 01.01.2019
Ferie zimowe 28.01-10.02.2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019-23.04.2019

dodatkowe dni wolne:

02.11.2018 (piątek)
21.03.2019 (czwartek) – Dzień Otwarty II LO
26.04.2019 (piątek) – Zakończenie klas III
02.05.2019 (czwartek)

Szczęśliwe numerki

?
?
godło Polski ranking szkół PERSPEKTYWY 1918 – 2018 100-lecie odzyskania niepodległości portal legnica.eu Deutsches Sprachdiplom (DSD)
róża Wyspiańskiego wiarygodna szkoła portal IT-SZKOŁA Centralna Komisja Egzaminacyjna Fundacja KGHM Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Fundacja DKMS
BIP Projekt unijny