Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Maturzyści Egzamin maturalny 2022 – wyniki

Świadectwa dojrzałości, aneksy oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego można odbierać od dnia  6 lipca 2022 r. (środa) w p. 200 w godz. 8.00 – 14.00.

Maturzyści, którzy nie będą mogli odebrać świadectw dojrzałości osobiście, przygotowują upoważnienie osobie, która w dniu odbioru świadectw dojrzałości legitymuje się dowodem osobistym
oraz upoważnieniem. Wzór upoważnienia znajduje się w zakładce „Dla Maturzystów” na stronie internetowej szkoły.

Sprawdzenie indywidualnych wyników egzaminacyjnych na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) dostępnego pod adresem https://wyniki.edu.pl/ będzie możliwe od 5 lipca.

Skip to content