Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Uzdolnieni Konkurs „8 Wspaniałych”

Jowita ZygaUczennica naszej szkoły Jowita Zyga z klasy 2A została wyróżniona tytułem laureata legnickich eliminacji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Miejskie eliminacje konkursu „Ośmiu wspaniałych” zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kultury wraz z Urzędem Miasta w dniu 5. 03. 2018 r.  Pasją Jowity jest pomaganie, wspieranie potrzebujących. Jowita znana jest, jako aktywnie działająca wolontariuszka w legnickim Hospicjum oraz fundacji „Dziewczynka z zapałkami”. Zasługą Jowity jest pozyskanie ok. dwunastu wolontariuszy do wspólnego działania społecznego na rzecz najmłodszych przebywających w Domu Dziecka przy ul. Słubickiej. Jowita także aktywnie działa w szkolnym kole „Amnesty International”. To dzięki wierze Jowity w słuszność realizowanych celów, rozpowszechniane są zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym, akcje inspirowane przez Amnesty.
Szczególne predyspozycje Jowity to umiejętności interpersonalne. Przykładem potwierdzającym jej umiejętności w tym zakresie jest pozyskanie uczniów z kilku legnickich szkół do zorganizowania akcji „Żonkil Nadziei”. Jowita także aktywizuje młodzież naszej szkoły. To dzięki Jej działalności, w tym roku szkolnym zorganizowano szkolny koncert charytatywny na rzecz potrzebujących pomocy materialnej rówieśników. Dziękujemy Jowicie za godne reprezentowanie naszej szkoły w tym konkursie oraz promowanie życzliwości i otwartości na potrzeby innych i aktywności młodych ludzi.

Celem konkursu „8 Wspaniałych” jest popularyzowanie pozytywnych postaw i działań młodych ludzi, którzy poprzez różnorodną aktywność na rzecz najbliższego otoczenia – a więc szkoły, klasy, rodziny, osiedla, podwórka, grupy rówieśniczej bezinteresownie angażują się w życie społeczne.

Skip to content