Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Maturzyści konkurs przedmaturalny

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie Przedmaturalnym.
 
CHĘTNI DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z CHEMII MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO NAUCZYCIELI CHEMII.

W ramach Dolnośląskiego Konkursu Przedmaturalnego są przeprowadzane konkursy dla przedmiotów matematyka, fizyka, chemia, biologia.
 
więcej informacji poniżej w Czytaj więcej
Informacje o konkursie:
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi i przyrodniczymi oraz pomoc w przygotowaniach do matury.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimanzjalnych Dolnego Śląska. Konkurs ma charakter otwarty i organizatorzy zapraszają do udziału uczniów z innych województw.
Konkurs polega na rozwiązaniu zadań konkursowych o poziomie zgodnym z wymaganiami maturalnymi na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
W ramach Dolnośląskiego Konkursu Przedmaturalnego są przeprowadzane konkursy dla przedmiotów matematyka, fizyka, chemia, biologia.
Dla każdego przedmiotu jest opracowany odrębny regulamin, który dodatkowo określa:
 
warunki i terminy zgłaszania uczestników,
harmonogram etapów,
zasady wyłonienia uczestników i przeprowadzenia części finałowej,
zasady wyłonienia Laureatów Konkursu.
Konkurs jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego AkademiaWiedzy.EU.
Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego „Scientia Institute”.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapewnia wparcie metodyczne w organizacji Konkursu i rekomenduje go uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Skip to content