Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Bez ikonyBez kategorii List Minister Marzeny Machałek

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu do spraw Wspierania Wychowawczej Funkcji Szkoły i Placówki,
Edukacji Włączającej oraz Kształcenia Zawodowego
Marzena Machałek

Warszawa, 4 września 2023 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Szkoły, Drodzy Rodzice i Uczniowie, Szanowni Państwo, w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym przypada 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej. Powstała w 1773 roku instytucja była jedną z pierwszych tego typu na świecie i stała się swoistym wzorem dla tworzenia systemu nauczania, a także wychowania w Europie. Postępowe idee pedagogiczne i śmiała wizja reformatorów zdecydowanie wykraczały poza utarte dotąd praktyki. U progu nowożytności sprzyjały wykształceniu świadomego obywatela Rzeczypospolitej, a zarazem jednostki godnej miana człowieka oświeconego. Dziś Ministerstwo Edukacji i Nauki – spadkobierca tradycji zapoczątkowanych przez KEN – również dba o podtrzymywanie tożsamości narodowej, a jednocześnie o odpowiedzialne wprowadzanie dzieci i młodzieży w nowoczesność oraz wyposażenie jej w kompetencje niezbędne do zrozumienia mechanizmów współczesnego
świata. Drodzy Uczniowie, życzę Wam, by nadchodzące miesiące przyniosły satysfakcję ze szkolnych sukcesów, pogłębienie koleżeńskich relacji, a przede wszystkim stały się zachętą do podejmowania nowych edukacyjnych wyzwań. Drogie Dzieci, Droga Młodzieży, jestem pewna, że Wasz potencjał, którego wzmacnianie jest dla mnie priorytetem, będzie przepustką do realizacji tak osobistych, naukowych, jak i zawodowych marzeń. Szanowni Państwo Nauczyciele, w jednej ze swoich ustaw Komisja Edukacji Narodowej podkreśliła, że „Cokolwiek stanowi szczęśliwość szczególną człowieka (…); cokolwiek składa się na szczęśliwość publiczną (…) – to wszystko jest rzeczą edukacji i celem starań nauczyciela”. Zawód, którego podstawy stworzyła KEN, nadal pozostaje szczególną misją
społeczną. Z całego serca dziękuję Państwu za codzienny trud wkładany w jego wypełnianie. Wszystkim członkom tej wyjątkowej wspólnoty, jaką bezsprzecznie jest społeczność Szkoły życzę dalszego wszechstronnego rozwoju, wielu inspiracji w pracy, jak również wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku Marzena Machałek

Skip to content