Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Unesco Międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo

W tym roku szkolnym klub Unesco postara się przybliżyć Wam rolę ONZ w rozwiązywaniu problemów światowych.

Głównym celem Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1945 r. jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Jako organizacja podejmuje różne działania, które doprowadzają do tego aby kraje czuły się bezpiecznie i nie były zagrożone. ONZ zapobiega konfliktom, a ponadto pomaga stronom w konflikcie w zawarciu pokoju. Kolejnym z ważnych zadań jest stwarzanie warunków, które pozwalają utrzymywać pokój i tym samym rozwój. Pamiętajmy, że współpraca jest nieodłącznym elementem, który dąży do osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jak największej liczbie osób poprzez wzajemnie zrozumienie i współzależność. Bezpieczeństwo zbiorowe skupia się na elementach militarnych, których zadaniem jest ochrona przed jakąkolwiek agresją ze strony innych państw. Co ciekawe 21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, o którym nie powinniśmy zapominać, ponieważ jest to bardzo ważny dzień.

Skip to content