Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Unesco Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie”

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie” – to powołany w maju 2002 r. rezerwat z inicjatywy Ekologicznego Klubu UNESCO z Piask. Jest to trójpaństwowy Rezerwat Biosfery obejmujący przygraniczne rejony Polesia na terenie Białorusi, Polski i Ukrainy. W obrębie tego rezerwatu występuje wiele jezior nie mających pochodzenia polodowcowego. Są to tereny bardzo podmokłe (bagna i torfowiska) i występują lasy będące namiastką tundry.

Z tego powodu flora i fauna jest bardzo bogata, występują tu rośliny i zwierzęta charakerystyczne dla terenów podmokłych i bagiennych. Na terenie parku występuje 928 gatunków roślin (60 podlegających ochronie gatunkowej) m.in. rosiczki, storczyki, pływacze, tłustosze. Wśród żyjącej na terenie rezerwatu fauny warto wyróżnić żółwia błotnego oraz 150 gatunków ptaków takich jak gęś gęgawa, sowa błotna, czapla, orzeł bielik, orzeł przedni i kormoran czarny. Obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” po stronie polskiej zajmuje około 140 tys. ha.

źródła:

http://nasiadka.com/rezerwat-biosfery-polesie-zachodnie-4/

 

Skip to content