Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

covid 19 Nauczanie zdalne: 20.12.2021 r. – 9.01.2022 r.

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Legnicy będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Organizacja i zasady pracy szkoły w trybie online określa szczegółowo „Regulamin organizacji pracy i zajęć w II LO w czasie stanu pandemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2″.

Skip to content