Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Historia, WOS NIEPODLEGŁOŚĆ

W 1795 roku państwo polskie przestało istnieć. Zostało rozebrane przez trzy sąsiednie kraje: Rosję, Prusy oraz Austrię. W krótkim czasie ta część społeczeństwa, która nie pogodziła się z rozbiorami, podjęła działania mające na celu odzyskanie utraconej Ojczyzny. Walka na bardzo wielu płaszczyznach: politycznej, militarnej, kulturowej, społecznej, edukacyjnej, gospodarczej trwała 123 lata. Wiek XIX był dla Polaków czasem budowania nowoczesnego narodu. Kształtowały się różne obozy polityczne, ruchy ideowe i partie polityczne.

Opracowywały one sposoby utrzymania i wzmacniania świadomości narodowej wśród wszystkich grup społecznych, metody walki oraz cele na przyszłość. Zrozumiano, ze walka niepodległościowa musi być powiązana z reformami społeczno-socjalnymi oraz sprzyjającą sytuacją geopolityczną.

Zapraszamy do obejrzenia unikatowego filmu dokumentalnego w reż. Krzysztofa Talczewskiego. W filmie użyto autentycznych zrekonstruowanych (dodano kolory) zdjęć i ujęć z epoki.

>> link do filmu <<

>> link do artykułu <<

Skip to content