Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Doradztwo zawodowe Ranking Kierunków Studiów „Perspektywy 2022”

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 73. kierunki. Przygotowanie rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich aż 1693. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania poszczególnych kierunków studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.
Wśród uczelni prowadzących najlepsze kierunki studiów w Polsce na czołowych miejscach znajdują się:

1.Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich kierunków aż 20.
2. Politechnika Warszawska – 16 kierunków.
3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 14 kierunków.

Ranking Najlepszych Kierunków Studiów Perspektywy 2022

Administracja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Archeologia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Architektura
Politechnika Warszawska

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Astronomia
Uniwersytet Warszawski

Automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska

Biologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Biotechnologia (mgr)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Budownictwo (ex aequo)
Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska

Chemia (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska

Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Energetyka
Politechnika Warszawska

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska
Uniwersytet Warszawski

Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka
Uniwersytet Warszawski

Filozofia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizyka
Uniwersytet Warszawski

Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Geodezja i kartografia
Politechnika Warszawska

Geografia
Uniwersytet Warszawski

Geologia
Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Historia
Uniwersytet Warszawski

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski

Inżynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna
Politechnika Wrocławska

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska
Politechnika Gdańska

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Kierunki o bezpieczeństwie
Uniwersytet Warszawski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kosmetologia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Logistyka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska

Matematyka
Uniwersytet Warszawski

Mechanika i budowa maszyn
Politechnika Warszawska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ochrona środowiska
Uniwersytet Warszawski

Ogrodnictwo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Politologia
Uniwersytet Warszawski

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Prawo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Psychologia
Uniwersytet Warszawski

Ratownictwo medyczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Socjologia
Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

Technologia chemiczna
Politechnika Warszawska

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Transport
Politechnika Warszawska

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzanie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl

Skip to content