Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Biblioteka „SLEEVEFACE – Ubierz się w książkę” – konkurs fotograficzny

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do udziału w konkursie fotograficznym ” Sleeveface- ubierz się w książkę”
Wystarczy wybrać okładkę ulubionej książki i sprytnie wmontować ją w zdjęcie części swojej twarzy lub sylwetki tak, by tworzyły spójną całość. 
Prace konkursowe można przesyłać na adres 2lo.biblioteka@wp.pl, w Teamsie lub dostarczyć osobiście do biblioteki szkolnej do 30 kwietnia 2021r. 
Najciekawsze propozycje zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych, a najlepsze z nich nagrodzone.
Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!
Chcąc zachęcić wszystkich do korzystania ze szkolnego księgozbioru, proponujemy Wam udział w konkursie Sleeveface.
Jest to bardzo popularna w ostatnich latach forma pracy i zabawy z książką.
Czym jest sleeveface?
Sleeveface to fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne połączenie osobowości czytelnika z jego książkowym wcieleniem.

Wykonajcie fotografię Sleeveface i zgłoście ją na konkurs.

Regulamin Konkursu Fotograficznego Sleeveface:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców młodzieży
   z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja czytelnictwa, wzbudzenie zainteresowania zbiorami bibliotecznymi, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz propagowanie sztuki fotograficznej.
 4. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, zgodnie z założeniami projektu Sleeveface, będące oryginalnymi zdjęciami autora, wcześniej nie publikowanymi.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 prace. Do fotografii należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza.
 6. Prace w formacie JPG należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres 2lo.biblioteka@wp.pl lub przesłać w Teamsie do dnia 30 kwietnia 2021r.
 7. Oceny prac dokona jury w składzie:
  • Dorota Chmiel – nauczyciel bibliotekarz,
  • Joanna Niedziela-Miczuga –  nauczyciel bibliotekarz
  • Agata Suścicka – nauczyciel informatyki
  • Anna Zielińska – pedagog szkolny
 8. Decyzja jury jest ostateczna.
 9. Organizator  zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej i portalach społecznościowych szkoły.
 10. Uczestnicy  konkursu podpisują oświadczenie o treści:

Oświadczenie uczestnika konkursu:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego Sleeveface i zgłoszone przeze mnie fotografie są mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursu i wyrażam zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na potrzeby konkursu fotograficznego. Oświadczam, że rozpoznawalne na zdjęciach osoby wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.

                                              

Skip to content