Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Stypendia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Tegoroczną stypendystką stypendium Prezesa Rady Ministrów została uczennica klasy 3A Karolina Ceglarska.

Uczennica Karolina Ceglarska osiąga celujące wyniki w nauce. Szczególnie interesuje się przedmiotami ścisłymi, głównie matematyką i fizyką, z których uzyskała w klasyfikacji końcowej oceny celujące, a jej średnia ocen  była  najwyższa w szkole – w roku szkolnym 2012/2013 i wynosiła 5,33. Z zachowania uczennica otrzymała ocenę wzorową.

Karolinę Ceglarską charakteryzuje duża ciekawość świata i ludzi. Jest osobą o wyrazistej osobowości i rozwiniętym poczuciu własnej wartości. Karolina ma jasno określone cele edukacyjne. Jest świadoma swojej wiedzy i swoich umiejętności. W roku szkolnym 2012/2013 uczęszczała do Studium Talent przy Politechnice Wrocławskiej. Karolina rozwijając swoje pasje naukowe w zakresie przedmiotów ścisłych brała udział w wielu konkursach przedmiotowych, osiągając w nich wysokie lokaty. W roku szkolnym 2012/2013 uczennica  otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MAT-2012”.
Ze względu na szczególne uzdolnienia matematyczne Karolina została objęta programem stypendialnym „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

Skip to content